Zápisy rady

Dokument Popis Datum vytvoření
Zápis ze zasedání RO dne 11.6.2018 14.06.2018
Zápis ze zasedání RO dne 28.5.2018 31.05.2018
Zápis ze zasedání RO dne 14.5.2018 17.05.2018
Zápis ze zasedání RO dne 2.5.2018 07.05.2018
Zápis ze zasedání RO dne 26.4.2018 30.04.2018
Zápis ze zasedání RO dne 16.4.2018 19.04.2018
Zápis ze zasedání RO dne 26.3.2018 29.03.2018
Zápis ze zasedání RO dne 20.2.2018 28.02.2018
Zápis ze zasedání RO dne 6.2.2018 09.02.2018
Zápis ze zasedání RO dne 22.1.2018 25.01.2018
Zápis ze zasedání RO dne 8.1.2018 15.01.2018
Zápis ze zasedání RO dne 19.12.2017 20.12.2017
Zápis ze zasedání RO dne 4.12.2017 05.12.2017
Zápis ze zasedání RO dne 20.11.2017 21.11.2017
Zápis ze zasedání RO dne 23.10.2017 24.10.2017
Zápis ze zasedání RO dne 9.10.2017 10.10.2017
Zápis ze zasedání RO dne 14.10.2017 05.10.2017
Zápis ze zasedání RO dne 25.9.2017 26.09.2017
Zápis ze zasedání RO dne 11.9.2017 12.09.2017
Zápis ze zasedání RO dne 21.8.2017 22.08.2017
Zápis ze zasedání RO dne 7.8.2017 08.08.2017
Zápis ze zasedání RO dne 24.7.2017 25.07.2017
Zápis ze zasedání RO dne 10.7.2017 11.07.2017
Zápis ze zasedání RO dne 26.6.2017 27.06.2017
Zápis ze zasedání RO dne 15.6.2017 16.06.2017
Zápis ze zasedání RO dne 30.5.2017 30.05.2017
Zápis ze zasedání RO ze dne 16.5.2017 19.05.2017
Zápis ze zasedání RO ze dne 24.4.2017 26.04.2017
Zápis ze zasedání RO dne 3.4.2017 05.04.2017
Zápis ze zasedání RO dne 20.3.2017 23.03.2017
Zápis ze zasedání RO dne 6.3.2017 08.03.2017
Zápis ze zasedání RO dne 22.2.2017 25.02.2017
Zápis ze zasedání RO dne 6.2.2017 08.02.2017
Zápis ze zasedání RO dne 23.1.2017 25.01.2017
Zápis ze zasedání RO dne 9.1.2017 11.01.2017
Zápis ze zasedání RO dne 28.12.2016 29.12.2016
Zápis ze zasedání RO dne 12.12.2016 13.12.2016
Zápis ze zasedání RO dne 28.11.2016 29.11.2016
Zápis ze zasedání RO dne 14.11.2016 15.11.2016
Zápis ze zasedání RO dne 31.10.2016 01.11.2016
Zápis ze zasedání RO dne 17.10.2016 18.10.2016
Zápis ze zasedání RO dne 3.10.2016 05.10.2016
Zápis ze zasedání RO dne 19.9.2016 20.09.2016
Zápis ze zasedání RO dne 8.9.2016 10.09.2016
Zápis ze zasedání RO dne 22.8.2016 23.08.2016
Zápis ze zasedání RO dne 1.8.2016 02.08.2016
Zápis ze zasedání RO dne 25.7.2016 26.07.2016
Zápis ze zasedání RO dne 27.6.2016 28.06.2016
Zápis ze zasedání RO dne 9.6.2016 15.06.2016
Zápis ze zasedání RO dne 30.5.2016 01.06.2016
Zápis ze zasedání RO dne 16.5.2016 18.05.2016
Zápis ze zasedání RO dne 18.4.2016 20.04.2016
Zápis ze zasedání RO dne 4.4.2017 06.04.2016
Zápis ze zasedání RO dne 7.3.2016 09.03.2016
Zápis ze zasedání RO dne 9.2.2016 11.02.2016
Zápis ze schůze rady 14.4.2014

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, Smlouva o nájmu nebytových prostor, Námitka proti umístění rozhlasu, Stížnost na umístění reklamního zařízení, Žádost o udělení výjimky z regulativů, Žádost o podporu charitativní akce, Návrh na uzavření smlouvy se společností ELEKTROWIN, Podání žádosti o dotaci na svozové auto, Podání žádosti o dotaci na zateplení

03.02.2016
Zápis ze schůze rady 4.8.2014

Výběrové řízení na nákup požárního vozidla CAS 20 – vyhodnocení nabídek, Žádost o povolení vytvoření parkovacího stání, Projednání úpravy dopravního značení – silnice k firmě Müerdter – Dvořák, Projednání úpravy dopravního značení – stará silnice u Kupky, Projednání úpravy dopravního značení – zúžená vozovka Hablov, Žádost o navýšení cílové kapacity školní družiny, Žádost o souhlas s navýšením kapacity školní jídelny – výdejny, Revokace usnesení 371/14 ze dne 8.7.2014, Schválení přidělení bytu

03.02.2016
Zápis ze zasedání RO dne 20.1.2016 21.01.2016
Vydaný ÚP Olšany 03 - doprava 16.11.2015
Vydaný ÚP Olšany text VÝROK 16.11.2015
Vydaný ÚP Olšany 02b - urbanistická koncepce a krajina 16.11.2015
Vydaný ÚP Olšany 07a - vps vpo asanace 16.11.2015
Vydaný ÚP Olšany 08b - koordinační výkres 16.11.2015
Vydaný ÚP Olšany 06 - plyn, elektro 16.11.2015
Vydaný ÚP Olšany 09 - Širsi vztahy 16.11.2015
Vydaný ÚP Olšany 05 - odůvodnění 16.11.2015
Vydaný ÚP Olšany 10b - zpf pupfl 16.11.2015
Zápis ze schůze rady 29.6.2015 20.07.2015
Zápis ze schůze rady 13.7.2015 20.07.2015
Zápis ze schůze rady 15.6.2015 23.06.2015
Zápis ze schůze rady 1.6.2015 10.06.2015
Zápis ze schůze rady 25.5.2015 29.05.2015
Zápis ze schůze rady 18.5.2015 21.05.2015
Zápis ze schůze rady 20.4.2015 21.05.2015
Zápis ze schůze rady 7.4.2015 10.04.2015
Zápis ze schůze rady 16.3.2015 24.03.2015
Zápis ze schůze rady 19.1.2015 19.03.2015
Zápis ze schůze rady 2.3.2015 10.03.2015
Zápis ze schůze rady 23.2.2015 02.03.2015
Zápis ze schůze rady 16.2.2015 23.02.2015
Zápis ze schůze rady 2.2.2015 09.02.2015
Zápis ze schůze rady dne 19.1.2015 20.01.2015
Zápis ze schůze rady 15.12.2014

Přijetí dotace z  OPŽP, výběr nájemníka na obecní byt, návrh poplatků za TKO a stočné na 2015, úprava návrhu rozpočtu obce na 2015

17.12.2014
Zápis ze schůze rady 2.12.2014

Schválení návrhu rozpočtu Obce Olšany u Pv na rok 2015, schválení smlouvy č.1040007730/003 - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

03.12.2014
Zápis ze schůze rady 10.11.2014

"

Schválení smlouvy č. 14216044 o poskytnutí finanční podpory na akci „Svozové vozidlo pro obecní systém nakládání se separovanými odpady“, Seznámení se stavem pořízení nového územního plánu, Žádosti o povolení skácení stromů rostoucích mimo les

 

"

10.11.2014
Zápis ze schůze rady 4.11.2014

"

Schválení dodavatele stavby veřejné zakázky „Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova“, Schválení odměny ředitelce ZŠ a MŠ Olšany za 2. a 3.čtvrtletí 2014

 

"

04.11.2014
Zápis ze schůze rady 29.9.2014

Žádost o snížení ceny za provedení vjezdu do garáže – Ing. Stanislav Štencl, Žádost o povolení vytvoření parkovacího stání – Labounek Václav, Žádost o povolení vytvoření parkovacího stání – Krečmer Ivan, Výpověď smlouvy o nájmu půdy, Věcné břemeno E.ON - Petrůj

29.09.2014
Zápis ze schůze rady 22.9.2014

Výběrové řízení „Svozové vozidlo pro obecní systém nakládání se separovanými odpady“ – vyhodnocení nabídek, Výběrové řízení „Samosběrný zametací stroj“ – vyhodnocení nabídek

22.09.2014
Zápis ze schůze rady 15.9.2014

Věcné břemeno RWE – Paličková, Za Farou, Žádost o umístění kontejnerů na použitý textil, Nákup materiálu pro SDH Olšany u Prostějova, Výběrové řízení „Energetické úspory KD Hablov“ – vyhodnocení nabídek, Výběrové řízení „Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova“ – vyhodnocení nabídek

15.09.2014
Zápis ze schůze rady 25.8.2014

Schválení výběrového řízení na dodavatele „Svozové vozidlo pro obecní systém nakládání se separovanými odpady“ – zadávací dokumentace, Schválení výběrového řízení na dodavatele „Svozové vozidlo pro obecní systém nakládání se separovanými odpady“ – komise, Schválení vypracování dokumentace BOZP, Schválení výběrového řízení na dodavatele „Samosběrný zametací stroj“ – zadávací dokumentace, Schválení výběrového řízení na dodavatele „Samosběrný zametací stroj“ – komise, Projednání pořízení vánočního osvětlení, Pořízení projektové dokumentace rekonstrukce čerpací stanice v Hablově, Pověření administrací výběrových řízení, Schválení výše vratné zálohy za domácí přijímače obecního rozhlasu, Schválení dohody o dlouhodobé zápůjčce SIM karty – hladinoměr, Schválení dohody o dlouhodobé zápůjčce SIM karty – srážkoměr

25.08.2014
Zápis ze schůze rady 16.6.2014

Zrušení zadávacího řízení na dodávku CAS, Smlouva o zřízení věcného břemene, Schválení hospodaření školy

16.06.2014
Zápis ze schůze rady 3.6.2014

Připojení k systému sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, Schválení smlouvy o podpoře – Obnova zeleně v obci Olšany u Prostějova, Schválení smlouvy o podpoře – Snížení imisní zátěže revitalizací krajinného rámce I. etapa, Schválení smlouvy o podpoře – Revitalizace krajinného rámce II, Smlouva o smlouvě budoucí kupní – prodej cisternové automobilové stříkačky CAS, Žádost o příspěvek – Klub RADOST, Žádost o povolení montáže žaluzií, Žádost o povolení vytvoření parkovacího stání, Seznámení se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olšany u Prostějova za rok 2013, Smlouva o zřízení věcného břemene

06.06.2014
Zápis ze schůze rady 19.5.2014

Fyzická revitalizace ploch – vyhodnocení nabídek, Přístavba oddělení MŠ - vchod, Kanalizace u sokolovny, Žádost o pokácení stromu, Žádost o povolení vytvoření parkovacího stání

05.06.2014
Zápis ze schůze rady 5.5.2014

Schválení přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje, Schválení spolufinancování obce, Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku, Schválení odměny ředitelce školy, Revitalizace krajinného rámce - zrušení zadávacího řízení

05.05.2014
Zápis ze schůze rady 31.3.2014

Výběrové řízení na nákup požárního vozidla CAS 20 - vyhodnocení nabídek, Fyzická revitalizace ploch - zadávací dokumentace, komise, Žádost o povolení úpravy terénu před RD č.p. 618

07.04.2014
Zápis ze schůze rady 17.3.2014

Žádost o povolení montáže antény v BD č.p.2, Žádost o pokácení stromu před domem č.p. 61

24.03.2014
Zápis ze schůze rady 10.3.2014

Žádost o zrušení místa poskytovaného vzdělávání, Revokace usnesení č. 294/14 ze dne 6.1.2014, Revitalizace krajinného rámce - zadávací dokumentace, Výběrové řízení na nákup požárního vozidla CAS 20 - zadávací dokumentace, Výběrové řízení na nákup požárního vozidla CAS 20 - komise

17.03.2014
Zápis ze schůze rady 17.2.2014

Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu MŠ, Žádost o příspěvek

24.02.2014
Zápis ze schůze rady 10.2.2014

Schválení smlouvy o zřízení a provozu profilu zadavatele

17.02.2014
Zápis ze schůze rady 4.2.2014

Žádost o vyjádření, Věcné břemeno E.ON, Žádost o vydání stanoviska - modernizace V416, Žádost o dotaci, Žádost o přidělení obecního bytu, Žádost o vydání stanoviska - komunikace Mürdter - Dvořák, Žádost o povolení kácení

12.02.2014

Stránky