Zápisy zastupitelstva

Dokument Popis Datum vytvoření
Zápis ze zasedání ZO - 18-12-2018

 

 

Schválení prodeje pozemku parc.č. 442/8; Schválení příslibu finanční spoluúčasti; Informace o Rozpočtové opatření č. 6; Schválení zástupce obce ve školské radě; Schválení koupě pozemků parc.č. 382/11, 391/3, 391/4, 459/26, 858/10, 858/11 k.ú. Olšany u Prostějova; Schválení Rozpočtového opatření č. 7; Schválení Rozpočtu Obce Olšany u Prostějova na rok 2019; Schválení stočného pro rok 2019

 

27.12.2018
Zápis ze zasedání ZO - 30-10-2018

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova, volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů výborů, odměny členům zastupitelstva, rozpočtové opatření č.5, koupě pozemků, záměr prodeje pozemků

04.11.2018
Zápis ze zasedání ZO - 11-9-2018

Nákup pozemků, nákup nemovitosti, informace o rozpočtovém opatření č. 3, rozpočtové opatření č.4, různé

15.09.2018
Zápis ze zasedání ZO - 21.6.2018 28.06.2018
Zápis ze zasedání ZO - 31.5.2018 08.06.2018
Zápis ze zasedání ZO dne 14.12.2017 21.12.2017
Zápis ze zasedání ZO - 9.11.2017 13.11.2017
Zápis za zasedání ZO dne 31.8.2017 15.09.2017
Zápis za zasedání ZO dne 15.6.2017 01.07.2017
Zápis za zasedání ZO dne 6.4.2017 12.04.2017
Zápis za zasedání ZO dne 9.2.2017 13.02.2017
Zápis za zasedání ZO dne 15.12.2016 16.12.2016
ZO dne 10.11.2016 - zápis 14.11.2016
ZO dne 8.9.2016 - zápis 09.09.2016
ZO dne 16.6.2016 - zápis 25.06.2016
ZO dne 28.4.2016 - zápis 07.05.2016
ZO dne 2.2.2016 - zápis 07.02.2016
Zasedání zastupitelstva 10.9.2015 16.10.2015
Zasedání zastupitelstva 16.6.2015 08.07.2015
Zasedání zastupitelstva 14.5.2015 20.05.2015
Zasedání zastupitelstva 26.3.2015 13.05.2015
Zasedání zastupitelstva 10.3.2015 19.03.2015
Zasedání zastupitelstva 18.12.2014 19.12.2014
Zasedání zastupitelstva 27.11.2014

Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu, složení slibi zastupitele, schválení odměn neuvolněným členům ZO, členům výborů ZO a komisí RO, schválení členů finančního a kontrolního výboru, schválení rozpočtovvých změn, schválení záměru nákupu pozemků, zrušení usnesení č.299/2014-směna pozemků, schválení záměru směny pozemků, schválení smlouvy o společném postupu při výběrovém řízení, schválení příspěvku obce na dopravní obslužnost

03.12.2014
Zasedání zastupitelstva 3.11.2014

Určení zapisovatele, Složení slibu zastupitelů, Schválení ověřovatelů zápisu, Schválení programu, Volba starosty a místostarosty, Volba členů rady, Volba finančního a kontrolního výboru, Schválení zástupce obce do MAS Region Haná, o.s.

03.11.2014
Zasedání zastupitelstva 2.10.2014

Žádost o nové projednání prodeje části pozemku parc. č. 731/16 v k.ú. Olšany u Prostějova, Schválení smlouvy o směně pozemku parc.č. 674 v k.ú. Olšany u Prostějova za pozemky parc.č. 467/2 a 798 v k.ú. Olšany u Prostějova, Schválení směny pozemků parc.č. 648 a 875 v k.ú. Olšany u Prostějova za pozemky parc.č. 459/25 a 300 v k.ú. Olšany u Prostějova, Schválení odkoupení a smlouvy o koupi pozemku parc.č. 768/31 v k.ú. Olšany u Prostějova

15.10.2014
Zasedání zastupitelstva 11.9.2014

Složení slibu nového člena zastupitelstva (Jarmila Šimková), Zpráva z činnosti kontrolního výboru, Zpráva z činnosti finančního výboru, Záměr směny pozemků parc.č. 648 a 875 v k.ú. Olšany u Prostějova za pozemky parc.č. 459/25 a 300 v k.ú. Olšany u Prostějova, Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu půdy, Prodej části pozemku parc. č. 731/16 v k.ú. Olšany u Prostějova, Prodej 2/8 obslužné komunikace označené parcelními čísly 731/3, 731/4, 731/5 a 914 v k.ú. Olšany u Prostějova, Návrh směny pozemků na křižovatce ulice Ke Studenci, Schválení smlouvy na prodej CAS, Pořízení vánočního osvětlení, Rekonstrukce školní kůlny, Schválení účasti Obce na elektronické dražbě, Rozpočtové změny, Výpověď smluv o nájmu půdy

11.09.2014
Zasedání zastupitelstva 6.5.2014

Odstoupení místostarosty z funkce, Volba místostarosty, Volba člena rady, Směna pozemků Mürdter - Dvořák, Schválení smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory pro TJ Sokol Olšany u Prostějova, Schválení smlouvy o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Olšany u Prostějova

06.06.2014
Zasedání zastupitelstva 18.3.2014 14.04.2014