Dotace

 

Dotace z programu IROP 2014+ -  ITI Olomoucká aglomerace

"Modernizace ZŠ Olšany u Prostějova"

Dotace z programu OPŽP 2014+

"Posílení separace s navýšením kapacity sběrného ddvota Olšany u Prostějova"Dotace z programu Olomouckého kraje na podporu JSDH a SDH v roce 2017

 

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017

 

 

 Dotace z programu IROP-OPŽP na snížení energetické náročnosti bytového domu


Dotace z programu Olomouckého kraje na Obnova kulturních památek v roce 2017


Restaurování sousoší Pieta
Dotace z programu životního prostředí v letech 2007 - 2013 

 


Dotace z prostředků Olomouckého kraje

na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení

pro rok 2016

vybavení JSDHvybavení JSDH1Vybaveni JSDH2


Dotace - Odstranění staré ekologické zátěže