Kam s nefunkční zářivkou, úspornou žárovkou?

 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit.

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad,

kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

 

               V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice 
na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. 
 Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak 
postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. 
Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: 
pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla. 
               Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém 
množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť 
ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. 
Existují dvě možnosti jak s takovou „úsporkou“ naložit:
1. Vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. 
2. Odevzdat ji ve sběrném dvoře Olšany 37. Zde ji od vás obsluha sběrného dvora od Vás  
zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  
               Zpětný odběr zářivek pro naši obec Olšany u Pv zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí 
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu 
část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. 
               Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až 
o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního 
prostředí okolo nás. 
 
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP 
dočtete na www.ekolamp.cz.

 

                                                           Materiál EKOLAMPU, Mgr.Jan Spurný, místostarosta

 

Datum: 
Středa, Červenec 27, 2016 - 16:20