Místa na ukládání odpadu

Kam se odkládá tříděný odpad      
         
odpad místo sběru den,čas nádoba poznámka
tuhý komunální odpad před domy 1x za 14 dnů popelnice  
tetrapak.obaly-od mléka, džusů,apod. před domy 1.úterý v měsíci plastové pytle k vyzvednutí na OÚ
plasty před domy 1.úterý v měsíci plastové pytle k vyzvednutí na OÚ
papír před domy 1.středa v měsíci svázané balíky  
na sběrném dvoře středa 8:00 - 17:00 svázané balíky  
sobota 8:00 - 11:00
zelený odpad (tráva, listí, seno, aj.) u sokolovny, za MŠ, Hablov průběžně kontejnéry  
dřevěné zbytky rostlin-větve, keře,kmeny,aj. za hřištěm TJ Sokol Olšany, směr na Lutín průběžně    
dřevo-nábytek,dveře,aj. sběrný dvůr středa 8:00 - 17:00 kontejner  
sobota 8:00 - 11:00
televizory,rádia, PC, monitory, ledničky, aj. sběrný dvůr středa 8:00 - 17:00 kontejner,přístřešek  
sobota 8:00 - 11:00
objemný odpad-sedačky, skříně, židle, aj. sběrný dvůr středa 8:00 - 17:00 kontejner  
sobota 8:00 - 11:00
textil, oděvy sběrný dvůr středa 8:00 - 17:00 kontejner  
sobota 8:00 - 11:00
pneumatiky,guma sběrný dvůr středa 8:00 - 17:00 kontejner  
sobota 8:00 - 11:00
drobný elektroodpad sběrný dvůr středa 8:00 - 17:00 kontejner  
sobota 8:00 - 11:00
u sokolovny, u nákup.střediska, Hablov průběžně kontejner  
sklo u sokolovny, u stavu, u nákupního střediska, pod kostelem, na Hablově průběžně kontejner  
na sběrném dvoře středa 8:00 - 17:00 svázané balíky  
sobota 8:00 - 11:00

 

Datum: 
Čtvrtek, Březen 16, 2017 - 15:05 - Sobota, Prosinec 30, 2017 - 22:00