Anonym Eliška

Dobrý den, je zajímavé, že pan starosta odpovídá nějaké Elišce, když je takový odpůrce anonymů. Anonymní Elišce chci připomenout, že doba, kdy jednotlivec nemohl veřejně prezentovat svoje názory, je již přes 20 let za námi.Proč do rubriky nikdo nepíše (pokud nepočítám žádosti o obecní byty a informace ve věci domovního odpadu), je asi tím, že občané nemají odvahu (tak jako paní Eliška), se podepsat. Na starých webových stránkách bylo dotazů nebo podnětů spousta a určitý smysl jistě měly. Někdy sice přesáhly rámec slušnosti, ale takové bylo možné ihned smazat. Myslím si, že většina mých otázek byla konkrétní a měla své opodstatnění. Příkladem je poslední věcný dotaz na parkování před OÚ. Jelikož se přes moji otázku na zastupitelstvu nic nedělo, opakoval jsem dotaz v této rubrice. Trochu nerozumím alibistické odpovědi pana starosty, že jsem měl splnit nějakou občanskou povinnost a upozornit na neukázněného řidiče. Já jsem přece na něj v zastupitelstvu upozornil a je věcí starosty nebo místostarosty, aby konali (starali se - z toho je slovo starosta odvozeno). Od toho na obecním úřadě přece jsou. Tento přestupek může do přestupkové komise oznámit pouze obecní úřad (nebo policie), ne však občan. Je zbytečné tímto policii zatěžovat, když ta musí přestupek stejně oznámit na přestupkovou komisi do Prostějova (to mohl oznámit i obecní úřad). Proč však řešit věci jednoduše, když to jde složitěji. Možná je to podle paní Elišky opět hloupý dotaz, ale zeptat se musím. Kdy bude opraven retardér u školy. Již dva měsíce chybí jeden díl a retardér tak úplně neplní svou funkci? Ještě ke kácení stromů na školním hřišti. Je pravda, že při rekonstrukci hřiště dojde k částečnému poškození kořenů stromů. Proto bych se rád zeptal (tentokrát pana starosty Sokola), proč se stejným způsobem nepostupovalo i v případě výstavby in-lineové dráhy a antukových kurtů. Přestárlé vrby (na rozdíl od zdravých smrků), které navíc ohrožují bruslaře a částečně znehodnotili i kurty, pokáceny nebyly?.

Odpověď - Anonym Eliška

Ano, pan Kubíček má opět pravdu. Nejsem příznivcem anonymních dotazů. I na minulých stránkách jsem se vyjadřoval k podobným vzkazům stejně. Bez ohledu, zda šlo o anonym či smyšlenou postavu nebo o reálnou bytost. Má odpověď není alibistická. Konat by měl každý zastupitel. Od toho byl občany zvolen na post zastupitele. Nejen starosta či místostarosta. O nahlášení do přestupkové komise ohledně parkování na zmiňovaném jednání Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova nepadlo ani slovo. Nahlášení dopravního přestupku na policii není nic složitého. Minulou neděli volala na policii řada lidí v podobné záležitosti několikrát. Retardér u školy opět doplníme, stejně jako se to dělalo v loňském roce, předloňském roce. Opravy tohoto retardéru se dělají každým rokem přibližně ve stejnou dobu v měsíci dubnu. O opodstatněnosti dotazů pana Kubíčka vůbec nepochybuji. Stejně tak nepochybuji o smyslu, významu a slušnosti diskuse na minulých obecních webových stránkách. Ano, zkušenosti při výstavbě hřišť v areálu TJ hrály také určitou roli při rozhodování ohledně kácení stromů. Ale je třeba podotknout, že se jedná o tři rozdílné stavby. Pořád se ale nemohu zbavit dojmu, že je zde trochu jiný problém spojený s kácením stromů než jejich záchrana. Ale je to jen můj osobní pocit a můžu se mýlit. Jsem ovšem rád, že jsem odolal, když pan Kubíček navrhoval kácet všechny lípy kolem tenisových kurtů, které jsou na hřišti s umělou trávou v areálu TJ. V letošním a příštím roce budeme problémy spojené s údržbou zeleně v areálu tJ řešit.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 21.04.2012 

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček