dny otevřených dveří

Dobrý den, počítá se s tím, že po úplném dokončení rekontrukce č.p.21 na MŠ bude něco jako den otevřených dveří? Ještě bych se chtěl zeptat, proč se do nového venkovního zdiva usazovaly v prvním patře plastové dveře?

Odpověď - dny otevřených dveří

Dobrý den. Ano, počítá. Po dokončení rekonstrukce č.p. 21 bude celá budova otevřena pro veřejnost. Předpokládáme leden 2014. Podobně tomu bylo i po dokončení první etapy. Na jednání Zastupitelstva obce dne 3.10. jsem se zmínil o protipožárních opatřeních, která je nutné realizovat vzhledem ke skutečnosti, že právě rekonstruovanou část budeme využívat pro mateřskou školu. Jedním z těchto opatření je vybudovaní únikové cesty z 1.NP. Původním předpokladem bylo využití prostor pro školní družinu. Změna využití vychází z počtu dětí v MŠ. V současné době je 94 dětí v MŠ a dalších 8 míst ještě schází. Podobný stav se předpokládá na další 3 roky. Ve školní družině máme v současnosti 50 dětí ve dvou třídách a v příštím roce počítáme s dalším navýšením, vzhledem k počtu dětí odcházejících z MŠ. Proto potřebujeme také prostory pro ŠD. Tato po dohodě s paní ředitelkou a učiteli se vrátí zpět na "starou školu".

Jméno a příjmení: 
Milan