Doprava

Dobrý den. Dovolil bych si použít část vašeho příspěvku k vyjádření parkování v obci k dotazu pí. Ambrožové. A to: Jiná je situace s podélným parkováním na kraji silnice. Tam hovoří vyhláška jasně. Při takovém stání musí zůstat pro každý směr jízdy alespoň jeden jízdní pruh o šířce minimálně 3m. A to v řadě případů neplatí. Pokud tedy parkují řidiči auta v rozporu s vyhláškou, je opět možné přestupky postihovat. Přesně tuto argumentaci, jsem vám uvedl pro řešení problému při parkování vozidel stojících naproti vjezdu k našemu domu. Je škoda, že i po roce jsem nedostal k mé písemné žádosti žádné oficiální vyjádření, kromě opisu ze zasedání rady zde na internetu, kde jsem si přečetl zamítnuto. Nezlobte se, ale na osobní dotaz mě strohá odpověď: měli by jsme v obci přeznačkováno, připadá nedostačující a vlastně nic neřeší. Nic méně z toho mám pocit, že tato rada nemá ani chuť řešit malé věci. Jsem přesvědčen, že kde je vůle a chuť věc řešit je prostor k diskuse samozřejmostí. Tam by jste třeba uslyšeli můj navrch řešení a to dopravním značením V12C Zákaz zastavení provedené malbou žlutého pruhu na silnici. Taková značka nijak nekazí estetický vzhled a umožňuje lepší a hlavně bezdiskuzní vymahatelnost práva. Pokud se můžu vyjádřit k osobě pana Kubíčka, kterého též v příspěvku uvádíte. Na rozdíl od této rady si aspoň v mém případě vždy prostor k diskusi našel. A díky tomu jsme vždy řešení našli.

Odpověď - Doprava

Dobrý den. Velice se Vám omlouvám, že jsem neodpověděl na Vaši žádost písemně. Je to má chyba. Domníval jsem se, že s Vámi mluvil pan místostarosta a považoval jsem to za dostatečné. Prosím tedy za prominutí a jsem ochoten se účastnit ústního projednání, bude-li zájem. Problémy s parkováním v obcijsou dlouhodobého charakteru. Mohl bych jmenovat více ulic v Olšanech, kde problém o kterém se zmiňujete, existuje. Pamatuji si, že tato problematika se řešila od roku 1991 na mnoha a mnoha jednáních Rady obce i Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova. A řešení se nenašlo. Ve své odpovědi mluvím o značkách obecně, ať už je to vodorovné značení nebo pevná značka na sloupu. Nejde o estetičnost, ale smysl umísťování značek. Mluvím o tom, že nemá smysl umísťovat takové značky, které zdvojují řešení situace. Pokud jde o prostor k diskusi, nedomnívám se, že bychom já a případně někdo z členů obecní rady nenašli čas či nebyli ochotni k diskusi a nechtěli najít řešení. Také přiznávám, že nejsem tak schopný diskutér jako pan Kubíček, ale domnívám se, že problémům občanů našich obcí se chceme věnovat a věnujeme, chceme je řešit a řešíme a rozhodně se jim nevyhýbáme. Ale je také třeba si uvědomit, že výsledné řešení nemusí být vždy podle jejich představ a přání.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 27.06.2012 

Jméno a příjmení: 
Jaroslav Šťastný