dotaz

Dobrý den, mám na p. starostu nebo místostarostu několik otázek: Kdo hradil projektovou dokumentaci křižovatky Třebčín, Studenec. Pokud ji hradila obec, jaká byla její cena? Vyjadřoval se někdo z obce k tomuto projektu? Nebudu komentovat tvar vlastní křižovatky a její bezpečnost. Na to si každý řidič svůj názor udělá. Zaráží mne však, proč došlo k tak velkému navýšení nivelety (podélná osa) komunikace? Zbytečně se musel zvyšovat chodník a budovat sjezd k domům, které jsou o hodně níž než vozovka. Zajímalo by mne (po několikáté), v jaké fázi je projektová dokumentace ke st. povolení na rekonstrukci střechy, příp. výměnu oken a zateplení KD Hablov. Je to už víc než rok, kdy se touto otázkou zabývala rada obce. A pokud se pan starosta na něco vymlouvá, tak bych mu rád připomněl, že jsem někde v jeho volebním programu četl, že „se budeme snažit o rozvoj obce a ne jej brzdit vlastní neochotou a budeme hledat způsoby realizace jak by to šlo a ne se vymlouvat proč to nejde“. Přitom projekt typu rekonstrukce KD Hablov má velkou šanci (pokud ho podají sami hasiči) uspět v programu Leader Regionu Haná. A ještě poslední prosba – jako zastupitel mám snad možnost nahlédnout do zápisu zastupitelstva. Vím, na obecním úřadě asi bude, ale jak bylo řečeno, čas zastupitelů je drahocenný. Navíc nechci zdržovat pracovníky úřadu, mail mi stačí nebo web. Poz. jedná se o zasedání asi ze dne 16.10.

Odpověď - dotaz

Dobrý den. Předem se omlouvám za dlouhou odpověď. Ale dotazů je mnoho. Projektovou dokumentaci na rekonstrukci křižovatky nechala zpracovat obec. Při výběru projektanta hrálo roli i doporučení Správy silnic. Cena projektové dokumentace včetně všech vyjádření a celé inženýrské činnosti byla 51 000,- Kč. K projektu se vyjadřovaly všechny zainteresované úřady ještě před jeho dokončením, hlavně Správa silnic a Dopravní inspektorát, seznámili jsme se s ním i v Radě obce. Dlužno říci, že jsem jednal se třemi projektanty a ve tvaru křižovatky se příliš nelišili. Nejsem dopravní inženýr, ani Děd Vševěd, takže si netroufám vyjadřovat se ani ke tvaru vozovky, ba ani k výšce její nivelety. A nevím, kdo z členů zastupitelstva by si troufl odborně se vyjádřit. Uvádím proto vyjádření projektanta: „Tvar křižovatky je dán požadavkem na zachování stávající hlavní silnice nadále jako hlavní, na plynulý průjezd všech typů vozidel a na bezpečnost přecházení chodců. Při rekonstrukcích stávajících komunikací se stávající “zvlněný” podélný profil komunikace upravuje do plynulého profilu. V místech nejmenšího nadvýšení nivelety se vychází z technologie úpravy konstrukčních vrstev vozovky, v našem případě recyklace za studena stávajících obrusných vrstev + ložná ACO vrstva + obrusná ACO vrstva.“ Pokud jde o příčiny rekonstrukce křižovatky: Byla ve špatném technickém stavu. Obec musela opravit rozpadenou kanalizaci pod křižovatkou (stoka vedoucí od kostela napříč křižovatkou). Pokud bychom dělali opravu kanalizace bez rekonstrukce křižovatky, museli bychom opravit i silnici a bylo by to pro nás hodně finančně náročné, takhle hradil rekonstrukci silnice kraj Když se začne s rekonstrukcí takového rozsahu, musí být nový projekt a ten musí splňovat současné předpisy kladené na provoz na krajské komunikaci – napojení vedlejší cesty na hlavní, výška krytí vozovky nad procházejícími sítěmi apod. Domnívám se, že uvedený projekt toto vše splňuje, že chodník se zbytečně nenavyšoval a podobně je tomu i v případě nivelety vozovky. Snad výjimku tvoří sjezd k Brosingerovým, kde se musel řešit právě nevhodný stávající příčný profil vozovky. Je tomu více než rok, v listopadu 2011, kdy pan Kubíček tvrdil, že žádný projekt na KD Hablov pro podání žádosti do programu LEADER není třeba. Je tomu téměř rok, v lednu 2012, kdy jsme požádali stavební úřad v Prostějově o vyjádření k uvažovaným stavebním pracem na KD Hablov, včetně opravy střechy. Toto vyjádření máme k dispozici a při opravách KD Hablov postupujeme dle toho (elektroinstalace, rekonstrukce vytápění, drobné zednické práce). Na posledním zasedání Zastupitelstva obce mne pan Kubíček zaúkoloval, abych požádal o stanovisko k opravě střechy KD Hablov odbornou firmu, která se zabývá rekonstrukcemi střech. Učinil jsem tak. A opět z tohoto vyjádření plyne, že není třeba stavebního povolení, ale stačí pouze ono zmíněné „sdělení k zamýšleným opravám“. Tudíž není třeba žádné nové projektové dokumentace. Společenské organizace jsou při podávání projektů do programu LEADER bodově zvýhodněny a mají větší šanci v grantové soutěži uspět. S představiteli hablovských hasičů jednala i Rada obce a jelikož jim dle jejich vyjádření pan Kubíček slíbil pomoc při psaní projektu, dále jsme tuto věc neřešili. Několik dní před odevzdáním žádosti se ovšem objevil problém neexistence projektové dokumentace a hasiči od podání žádosti ustoupili. Není divu, pan Kubíček nenapsal totiž ani jednu slíbenou řádku. Projekt tedy zkusila podat Obec. Bohužel jsme neuspěli. Do jiné části stejného programu na obnovu památek podala žádost i olšanská farnost na opravu fary a slunečních hodin na fasádě budovy. Oba projekty jsem psal bohužel já. Podle pana Kubíčka, který zasedá v Radě Regionu Haná a ve výběrové komisi zmíněného programu LEADER, byly projekty napsány špatně. Je to možné, nebudu to rozporovat. Ale co mi vadí a vadí mi to velice, je skutečnost, bez ohledu na kvalitu projektu, že náš spoluobčan, který tak moc podporuje rozvoj Olšan, řekne druhým členům výběrové komise ”Tam už se nacpalo tolik peněz a stejně je to k ničemu”. To potom můžete psát sebelepší projekty, ale co naděláte, když Vám jej spoluobčan, navíc člen Zastupitelstva obce záměrně bojkotuje. To mi vadí. A když na zasedání Zastupitelstva o tom informujete, tak ani nezapírá, ani se neomluví. Ale nemůžu se až tak moc divit, když i na jednání Zastupitelstva obce pan Kubíček jednoznačně řekl, že v Radě Regionu Haná nezastupuje obec ale sebe. Jsem rád, že pana Kubíčka „můj“ volební program zaujal a podrobně si jej přečetl. Není sice jen můj, tvořilo ho podstatně víc lidí, ale potěšilo mne to. Rozvoj obce je pro mne opravdu prvořadou záležitostí. Když hablovští hasiči odstoupili od podání žádosti, zkusili jsme podat žádost sami. Takže se domnívám, že jsem postupoval přesně podle „svého“ volebního programu: Hledal jsem způsob, jak by šlo opravy KD Hablov realizovat. Pan Kubíček také jednal ve shodě s tímto vyjádřením a opět se vymlouval, proč to nejde. A nakonec. Panu Kubíčkovi vůbec neupírám právo nahlédnout do zápisu z jednání zastupitelstva. Klidně mu jej i pošlu, projeví-li zájem. Dokonce s ním rád projdu i jednotlivé body zápisu. Jen nesmí chodit úřadovat zrovna ve čtvrtek, kdy jsem v Olomouci na fakultě. A pokud pracovníky úřadu požádá o smysluplnou věc a nebude s nimi klábosit o nesmyslech, tak je v žádném případě od práce nezdržuje.

Odpověděl: Milan Elfmark

Datum odpovědi: 15.12.2012

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček