havarijní stav domu č.p.127

Dobrý den, na zasedání zastupitelstva dne 20.12.2011 p. starosta zastupitele informoval, že do května 2012 provedou majitelé domu č.p.127 (manželé Hubáčkovi) statické zajištění objektu. Pokud tak neučiní, budou ze strany obce podniknuty kroky k odstranění stavby. P. Hubáček sice kus zdiva postavil, ale ta zatím nemá na bezpečnost kolemjdoucích vůbec žádný vliv. Kus římsy podepřený shnilým trámem stále chodce ohrožuje. Rád bych znal odpověď na otázku, jaké konkrétní kroky tedy obec podnikla, aby už konečně došlo k vyřešení tohoto problému. Nebo se začne něco dít až kus utrženého zdiva někoho těžce zraní (viz loni v Olomouc)?)

Odpověď - havarijní stav domu č.p.127

Dobrý den, na podobný dotaz jsem panu Kubíčkovi odpovídal již v říjnu loňského roku i na zmiňovaném jednání Zasupitelstva. A také jsem si vědom, že nejde ani tak o řešení problému jako takového, ale o snahu mne tímto dotazem vyprovokovat. Možná je škoda, že paměť pana Kubíčka není delší než jen ten půl rok a jaksi taksi zapomněl na úspěšnost svého snažení v době, kdy byl starostou obce. A že to bylo dlouho, nemusím připomínat. A je velkou škodou, že se alespoň stejný kus zdi nepodařio postavit v letech 2008 až 2010. Ale já jsem vděčný i za ten základ, který se realizoval za jeho volebního období. Pokud by stavba šla stejným tempem jako za poslední tři měsíce, mohli jsme mít dávno po problémech. A nemusel by v této rubrice nikdo strašit občany "Olomoucí" a kusem padajícího zdiva. Ale to by se pan Kubíček z pozice starosty obce nesměl chovat k majitelům nemovitosti nadřazeně, přezíravě až odporně. A ubezpečuji všechny, že si v žádném případě nepřeji, aby na někoho to zdivo spadlo. Dokonce ani na pana Kubíčka. Pokud jde o konkrétní kroky, sám jsem jednal s rodinou Hubáčkových a oceňuji jejich snahu problém řešit. Věřím, že opravu domu v brzké době dořeší. Navrhoval jsem odkup nemovitosti obcí. Hubáčkovi ale trvali na tom, že si dům, na který mají stavební povolení, opraví. Nesplnili dojednaný termín, mrzí mne to. Možná jejich síly a finanční prostředky neumožňují rychlejší řešení. Ne všichni jsme na tom finančně tak dobře jako pan Kubíček. V současné době je na stavebním úřadě v Prostějově pozměněná dokumentace rekonstrukce celé nemovitosti, včetně dostavby v zadním traktu objektu. Je tedy vyřizována změna stavby před dokončením. Pan Hubáček má posouzení odborné osoby o současném statickém zabezpečení objektu i o uvažovaných úpravách. Po panu Hubáčkovi požadujeme předložení tohoto stanoviska v písemné podobě. Máme spolu dojednanou další schůzku na příští týden. Možná by pan Kubíček vymyslel rychlejší řešení, možná by celý dům i se stavebním povolením na náklady obce zboural bez souhlasu majitelů a s majiteli se soudil. Nevím co by dělal, ani to nechci vědět. Ne, že bych radu nepotřeboval. Celá tato situace mi připadá jako z Menzlova filmu Rozmarné léto. Kouzelník Arnoštek se chystá na produkci, kde chodí po laně napnutém mezi stožáry ve výšce asi tří metrů a jeden děda mu stále říká : "Nechoďte tam, spadnete". Kouzelník se nedá zastrašit a začne předvádět svou dovednost. Ale děda neustále třepe jedním stožárem a říká: "Člověče, slezte nebo spadnete". Kouzelník se neudrží, spadne na zem, zlomí si ruku, pochroumá tělo. A děda do toho vítězoslavně všem okolo stojícím říká: "Vždyť jsem to říkal, že spadne". A měl pravdu. Teď již schází jen "podtrhnout" ten trám, který je možná zdravější než pan Kubíček.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 03.07.2012 

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček