Koncert na faře

Dobrý den, chci moc poděkovat za uspořádání koncertu Ivy Kevešové se skupinou La Boujeau. Farní zahrada v kombinaci s dekorací na stolech vytvořila malou francouzskou Provence v srdci Olšan. Když začala Iva za doprovodu skvělé kapely zpívat francouzské chansony a ševelícím listím na stromech prosvítaly sluneční paprsky, byla atmosféra naprosto mimořádná. Přeji ať se daří pořádat víc takových akcí, ze kterých si člověk v sobě něco pozitivního odnáší :).

Nedělní odpoledne s francouzským šansonem

 Dobrý den, 

děkuji za pochvalu, kterou jste potěšila nejen zpěvačku a její skupinu, ale i pořadatele.

Dle mého názoru se jednalo o velice vydařenou nedělní akci, která všem přítomným navodila

pocit, že snad jsou opravdu ve Francii. Chci také touto cestou poděkovat všem návštěvníkům koncertu

a i všem pořadatelům.

Do budoucna bychom chtěli v tomto areálu připravit více podobných kulturních akcí.

Jan Spurný, místostarosta

Jméno a příjmení: 
Petra Lehká