Leader

Dobrý večer, na minulém zasedání zastupitelstva obce pan starosta slíbil, že na nejbližším zasedání rady obce bude rozhodnuto s jakým projektem půjde obec do žádosti o dotaci z programu Leader MAS RH. Nic podobného jsem v minulém zápise rady nenašel. 11. výzva byla již vyhlášena (3.1.2012) a moc času už nezbývá. Věřím, že to nedopadne jako v lednu nebo květnu loňského roku, kdy obec nepodala žádný projekt.

Odpověď - Leader

Dobrý den. Ano slíbil, to je pravda. Protože pan Kubíček je v Radě Regionu Haná, sám za sebe, jak řekl na posledním zasedání Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova, jistě ví, že 6.1.2012 ve 14 hodin proběhne "školení" k dané výzvě v Těšeticích. Na tomto školení, jak jistě pan Kubíček ví, budou konzultovány a upřesněny i podmínky a vhodnost projektů, jelikož došlo k podstatným změnám ve způsobu podávání žádostí (viz webové stránky Regionu Haná). V současné době máme tři záměry, které bychom mohli do této výzvy uplatnit. Také ještě bude záležet, zda do výzvy se bude chtít zapojit SDH Hablov, které bude mít schůzi také 6.1. a na ní se má, podle vyjádření starosty SDH Hablov pana Kvapila, o této záležitosti také jednat. Ale i o tom je pan Kubíček pravděpodobně informován (viz jeho účast na jednání Rady obce v říjnu loňského roku). Z výše uvedených důvodů Rada obce odložila konečné rozhodnutí po zmiňovaném školení. Dále pak bych chtěl upozornit, že 11. výzva byla vyhlášena 14.12.2011, jak jsem o tom informoval zastupitelstvo obce na schůzi 20.12.2011 a jak jistě pan Kubíček ví, jelikož je sám za sebe v radě Regionu Haná. Mám tedy dojem, že pan Kubíček na jednání zastupitelstva i na jednání Rady Regionu Haná nedával pozor, jinak si jeho nepřesnosti nedovedu vysvětlit. Pokud jde o nepodání žádostí v lednu a květnu loňského roku, je nutné mít k žádosti připraveny smysluplné projekty a ty z minulého období připraveny nebyly. A s žádným takovým návrhem a nápadem pan Kubíček nepřišel, kromě prostoru u hasičské zbrojnice v Olšanech, kde jsme se ale dohodli se členy místního sboru na jiném postupu.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 05.01.2012 

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček