nové oddělení MŠ

Dobrý den, na web. stránkách je uvedena část projektové dokumentace rekonstrukce nemovitosti č.p.21, která je rozdělena na dvě etapy. I. etapa - výstavba nového oddělení MŠ přijde obec na cca 3,6 mil.Kč. Zajímala by mne, jaká byla cena I.etapy dle rozpočtu, který byl součástí projektu a jaká je rozpočtová cena zbývající části – II. etapy. Při pokračující výstavbě nového oddělení MŠ jsem si všiml, že boční část (u chodníku) má již částečně hotovou střechu. Nebo se mýlím? Dle PD a vizualizace na webu má být tato část dvoupodlažní. Pokud se tedy nemýlím, zajímalo by mne, kdo o této změně rozhodl a co za těch 3,6 mil. Kč bude vlastně postaveno? Děkuji.

Odpověď - nové odělení MŠ

Dobrý den. Ano, na webových stránkách je uvedena část projektové dokumentace rekonstrukce nemovitosti č.p.21. Výstavba nového oddělení MŠ přijde obec přibližně na 3,6 mil. Kč. Cena I.etapy dle rozpočtu PD byla 3,393 mil. Kč. Cena II. a III. etapy dle PD, včetně vchodu do školy, je 8mil. Kč. I.etapa je patrná z výše zmíněné dokumentace a je ohraničena červenou barvou. Ano, boční část (u chodníku) bude dvoupodlažní. Tedy k žádné změně nedošlo, tudíž ani nikdo nerozhodl. V současné době je provedeno provizorní zastřešení, aby I.etapa byla funkční. K tomuto kroku bylo nutné sáhnout z důvodu demolice bočního křídla. K rozhodnutí došlo na základě zjištění stavu základů bočního křídla. O tomto kroku bylo rozhodnuto na schůzce projektanta, stavebního dozoru, starosty obce, členů rady obce a zástupce zhotovitele (viz zápis ve stavebním deníku). Za cenu 3,6 mil. Kč bude postaveno nové oddělení MŠ o kapacitě 20 dětí.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 08.02.2012

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček