parkování před OÚ

Dobrý den, na minulém zasedání zastupitelstva obce jsem vznesl dotaz ve věci zakázaného parkování osobního automobilu Favorit SPZ OCH 29-54 před obecním úřadem. Podotýkám znovu, že před obecním úřadem je dopravní značkou vyhrazené parkování pro návštěvníky úřadu, pošty a zdravotního střediska. Jiná auta tam nemají co dělat a pokud zde parkují, dopouští se přestupku. I když zasedání proběhlo již 16. února, k žádné změně nedošlo a osobní automobil zda parkuje stále. Toto vyhrazené parkoviště bylo vymezeno po dohodě ze Správou a údržbou silnic OK, aby zde neparkovali řidiči autobusů, kamióny apod. Vadí to zejména ve dnech ordinačních hodin lékařského střediska. Starší občané z důvodu snížené pohyblivosti, kteří musí dojíždět osobním automobilem, však nemohou parkovat co nejblíže vchodu, ale podstatně dál. Rád bych tedy věděl, proč si vedení obce nedokáže poradit s jedním neukázněným řidičem. Dále by mne zajímalo, kdo schválil kácení všech stromů (až na jeden smrk) na školním hřišti. Myslím si, že dva smrky v rohu hřiště nebyly až tak staré a mohly ještě nějaký ten rok zůstat.

Odpověď - parkování před OÚ

Dobrý den. Pan Kubíček má naprostou pravdu. Nevím tedy proč pan Kubíček ještě nepodal podnět na policii ČR a nesplnil tak svoji občanskou povinnost a neupozornil policii na neukázněného řidiče, který porušuje dopravní předpisy. Kácení stromů na školním hřišti povolil Obecní úřad v Olšanech u Prostějova. Pro mne osobně to nebylo vůbec jednoduché takové rozhodnutí vydat. Bylo tak učiněno z důvodu rekonstrukce školního hřiště, jelikož kořeny stromů zasahovaly ve velkém míře do prostoru nového hřiště. Při rekonstrukci hřiště by došlo k odstranění značné části kořenů a tím by byla narušena stabilita stromů. Proto jsme zvolili řešení, kdy stromy budou pokáceny a bude provedena nová výsadba, která bude oddělena od hřiště protikořenovou folií. Zmíněné smrky by sice již nenarušovaly novou plochu hřiště, ale vzhledem k jejich celkovému habitu a celkové koncepci hřiště jsme se rozhodli odstranit i tyto. Dotaz od pana Kubíčka mne překvapuje, jelikož on sám nabízel pracovníkům obecního úřadu pomoc při kácení a likvidaci dřeva s vlastní motorovou pilou.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi 11.04.2012 

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček