Parkování před OÚ (a nejen tam)

Dobrý den všem. Nemohu nereagovat na dotazy pana Kubíčka ohledně parkování vozidla před OÚ. Je skoro až dojemné, jak panu Kubíčkovi leží na srdci dodržování vyhlášky. Když jsem se na něj obrátila zhruba před třemi lety (kdy ještě zastával funkci starosty) s prosbou o řešení situace s parkováním aut na chodnících, nejenže „si nedovedl poradit s několika neukázněnými řidiči“, ale dokonce o to ani neměl snahu. Poradil mi, abych si řidiče vyfotila, až bude nastupovat do auta (aby se nemohl vymlouvat na osobu blízkou) a fotku poslala na Městský úřad, odbor dopravy! Teď tvrdí, že tento přestupek může do přestupkové komise oznámit pouze obecní úřad (nebo policie), ne však občan. Změnily se snad za tu dobu zákony??? Dle mého názoru představuje parkování na chodnících mnohem závažnější problém, než parkování před OÚ. Tito řidiči totiž ohrožují životy chodců (a zdaleka nejde jen o maminky s kočárky), kteří jsou někdy nuceni při obcházení jejich auta vstoupit do vozovky, mnohdy velmi frekventované. V Olšanech je bohužel parkování na chodníku jev poměrně častý. Mimochodem, opravdu neřešitelný? Děkuji za odpověď.

Odpověď - parkování před OÚ (a nejen tam)

Parkování obecně je v Olšanech problém. A pravděpodobně nejen v Olšanech. Největší problém představuje parkování v ulici směrem na Třebčín a potom v ulici Záhumení. Pokud jde o parkování na chodníku, jedná se o přestupek, který je možné postihovat. Ale tento jev není tak častý. Jeden čas bylo možné vidět takto parkovat auto v ulici Ke stavu, ale v současné době tomu již tak není. Pokud jde o parkování na vjezdech do domů, není toto v rozporu s vyhláškou (vyjádření policie ČR). A tady je asi ten největší problém. V těchto případech totiž dochází k tomu, co popisuje paní Ambrožová. Řešením je ukázněnost, porozumění a ochota řidičů s tím něco udělat, např. vjet do dvora. Jiná je situace s podélným parkováním na kraji silnice. Tam hovoří vyhláška jasně. Při takovém stání musí zůstat pro každý směr jízdy alespoň jeden jízdní pruh o šířce minimálně 3m. A to v řadě případů neplatí. Pokud tedy parkují řidiči auta v rozporu s vyhláškou, je opět možné přestupky postihovat. Řešením by bylo najít vhodná místa a vyhradit na nich pro občany, kteří nemohou zaparkovat svá auta vhodněji, parkovací místa pro jejich automobily. Ale nedovedu si to zatím dost dobře představit. A jeikož taková parkovací místa nemáme, nedáváme do přestupkové komise takovéto přestupky.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 27.04.2012 

Jméno a příjmení: 
Ambrožová