Plochy pro volné pobíhání psů.

Jsou v katastru obce (intravilánu i extravilánu) vyčleněny nějaké plochy pro "volný" pohyb psů?

Odpověď - Plochy pro volné pobíhaní psů

Dobrý den. V současné době nejsou takové plochy v katastru obce vyčleněny.

Odpověděl: Milan Elfmark

Datum odpovědi: 30.11.2012

Jméno a příjmení: 
David Reif