Rekonstrukce objektu č.p. 21

Dobrý den, rád bych se ještě vyjádřil k uvedené problematice. Průběh výběrové soutěže (soutěží) je úplně v pořádku. Firma APC Consulting realizovala několik zakázek (vždy bez problémů) i za mého působení ve funkci starosty. Je třeba si však uvědomit, že podmínky soutěže na dodavatele stavebních prací jsou určeny jednak zákonem nebo je výhradně určuje zadavatel (ne firma). Proto rada obce rozhodne podle jakých kritérií s danými váhami se bude soutěžit. Pojem ekonomická výhodnost nikomu nic neříká. Dále pan starosta neodpověděl na otázku, proč není v zápise rady s vítěznou firmou uvedena i cena zakázky, případně další pořadí neúspěšných nabídek? Co mne však nejvíc zaráží je to, že smlouva o dílo bude podepsána až po zasedání zastupitelstva. Proč tedy už nebylo svoláno? Na stavbě se intenzívně pracuje a pokud se smlouva náhodou nepodepíše, kdo zaplatí tyto práce? Dodavatelská firma, obec nebo snad radní?

Odpověď - rekonstrukce objektu na MŠ

Dobrý den. Ano není to zakázka za několik desítek tisíc. Výběrová řízení pro nás zajišťuje firma APC Consulting, která i v minulosti pro naši obec také pracovala a kterou pan Kubíček dobře zná. Na rozdíl od minulých roků necháváme tuto firmu napřed vypracovat důvodovou zprávu, zadávací dokumentaci a tyto poté schvalujeme v radě. Žádná lidová tvořivost. Dokumentace obsahují všechny potřebné údaje nutné pro výběrové řízení. Na základě připomínek rady se tato dokumentace dopracuje a je připravena výzva, která je zveřejněna na úřední desce. Dále obec nezasahuje do dalšího průběhu řízení. Další kroky řeší firma APC Consulting (rozkopírování projektové dokumentace,odpovědi na dotazy apod.). O všech krocích jsme samozřejmě informováni. Poté proběhne otevírání obálek a hodnocení nabídek. To už za přítomnosti členů, které Rada obce do těchto komisí jmenovala. Výsledkem celého výběrového řízení je protokol, který nám APC Consulting po všech zákonem stanovených lhůtách a příslušných procedurách předá v listinné i elektronické podobě. Tento postup považuji ze strany obce za velice průhledný. A postupujeme v souladu se zákonem. V úterý rada obce bude mít jednání, pokud rozhodne o zveřejnění dokumentace z výběrového řízení, neprodleně tak učiníme. V opačném případě bude dokumentace k nahlédnutí na obecním úřadě, jako tomu bylo v minulých letech. Rada obce projednávala a schválila výsledky výběrového řízení 14.11., následující den (15.11.) bylo rozesláno jednotlivým firmám vyrozumění o výsledku řízení, následně jsme čekali, zda se některá ze zúčastněných firem odvolá (obvykle 15 dnů) a poté zápis s hodnocením můžeme zveřejnit. V pátek 25.11. mi přišla zpráva, že můžeme vyzvat vítěznou firmu k podpisu smlouvy. Také ovšem budu chtít znát vyjádření zastupitelstva, zda smlouvu s vítěznou firmou podepíšeme. V rozpočtu nemáme vyčleněny finanční prostředky na tuto akci. Přípravné práce zahájíme neprodleně nebo jsme již vlastně zahájili, jelikož považujeme nedostatečný počet míst v mateřské škole za veliký problém a tuto tíživou situaci chceme řešit rychle a ke spokojenosti občanů obce. Pokud ovšem zastupitelstvo rozhodne, že do výstavby školky nepůjdeme, např z finančních důvodů, práce ukončíme a smlouvu nepodepíšeme. Představy pana Kubíčka o informovanosti neznám. Ale vzhledem ke zkušenostem s informacemi z minulých let, případně jejich vkládáním na obecní stránky, snad nejsme až tak úplně pozadu. Navíc si myslím, že pan Kubíček je informován velice dobře.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 28.11.2011

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček