rekonstrukce objektu na MŠ

Dobrý den, ve všech zápisech rady týkajících se veřejných zakázek je vždy uvedeno pouze to, že zakázku získala určitá firma. Nikde se občan nedozví podle jakých kritérií výběrové řízení proběhlo, kolik firem bylo hodnoceno, v jakém pořadí se umístily. Dokonce se nedozví ani za jakou cenu vítězná firma zakázku získala. Týká se to i posledního VŘ na rekonstrukci objektu č.p. 21 na třídu MŠ. Jistě to není zakázka za několik desítek tisíc. Jelikož nám bylo před volbami slibováno, jak se zlepší informovanost občanů, nepředpokládám, že mi p. starosta doporučí, že všechno je zadokumentováno na obecním úřadě a může do toho kdokoli nahlédnout. Tak si službu nepředstavuji. Uvítal bych tedy skutečně průhlednější výběrová řízení a lepší informovanost na webových stránkách. Pozn. Zápis rady č. 23/2011 byl umístěn na webových stránkách až za tři týdny místo sedmi dnů, které byly určeny usnesením zastupitelstvem na posledním zasedání. Děkuji.

Odpověď - rekonstrukce objektu na MŠ

Dobrý den. Ano není to zakázka za několik desítek tisíc. Výběrová řízení pro nás zajišťuje firma APC Consulting, která i v minulosti pro naši obec také pracovala a kterou pan Kubíček dobře zná. Na rozdíl od minulých roků necháváme tuto firmu napřed vypracovat důvodovou zprávu, zadávací dokumentaci a tyto poté schvalujeme v radě. Žádná lidová tvořivost. Dokumentace obsahují všechny potřebné údaje nutné pro výběrové řízení. Na základě připomínek rady se tato dokumentace dopracuje a je připravena výzva, která je zveřejněna na úřední desce. Dále obec nezasahuje do dalšího průběhu řízení. Další kroky řeší firma APC Consulting (rozkopírování projektové dokumentace,odpovědi na dotazy apod.). O všech krocích jsme samozřejmě informováni. Poté proběhne otevírání obálek a hodnocení nabídek. To už za přítomnosti členů, které Rada obce do těchto komisí jmenovala. Výsledkem celého výběrového řízení je protokol, který nám APC Consulting po všech zákonem stanovených lhůtách a příslušných procedurách předá v listinné i elektronické podobě. Tento postup považuji ze strany obce za velice průhledný. A postupujeme v souladu se zákonem. V úterý rada obce bude mít jednání, pokud rozhodne o zveřejnění dokumentace z výběrového řízení, neprodleně tak učiníme. V opačném případě bude dokumentace k nahlédnutí na obecním úřadě, jako tomu bylo v minulých letech. Rada obce projednávala a schválila výsledky výběrového řízení 14.11., následující den (15.11.) bylo rozesláno jednotlivým firmám vyrozumění o výsledku řízení, následně jsme čekali, zda se některá ze zúčastněných firem odvolá (obvykle 15 dnů) a poté zápis s hodnocením můžeme zveřejnit. V pátek 25.11. mi přišla zpráva, že můžeme vyzvat vítěznou firmu k podpisu smlouvy. Také ovšem budu chtít znát vyjádření zastupitelstva, zda smlouvu s vítěznou firmou podepíšeme. V rozpočtu nemáme vyčleněny finanční prostředky na tuto akci. Přípravné práce zahájíme neprodleně nebo jsme již vlastně zahájili, jelikož považujeme nedostatečný počet míst v mateřské škole za veliký problém a tuto tíživou situaci chceme řešit rychle a ke spokojenosti občanů obce. Pokud ovšem zastupitelstvo rozhodne, že do výstavby školky nepůjdeme, např z finančních důvodů, práce ukončíme a smlouvu nepodepíšeme. Představy pana Kubíčka o informovanosti neznám. Ale vzhledem ke zkušenostem s informacemi z minulých let, případně jejich vkládáním na obecní stránky, snad nejsme až tak úplně pozadu. Navíc si myslím, že pan Kubíček je informován velice dobře.

 

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 28.11.2011

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček