rubrika otázky a odpovědi

Nikdo netvrdí, že rada obce pochybila. Myslím, že otázky kladu jasně a očekávám jasné odpovědi. Pokud se tedy ptám, co je ekonomická výhodnost nabídky a proč u vítězné nabídky nebyla uvedena cena, měl bych dostat patřičnou a především jasnou odpověď. Pokud se ptám, kdo práce zaplatí – totéž. Mně nezajímá riziko práce bez smlouvy, mě zajímá, kdo to zaplatí. A pokud podepsání smlouvy schvaluje zastupitelstvo, očekával bych odpověď, proč už nebylo svoláno. Tyto odpovědi jsem zatím nedostal, pouze pan starosta nebo radní stále opakují, že jsem odpověď dostal. Tak nevím k čemu tato rubrika vlastně slouží. Proto navrhuji její zrušení.

Odpověď - rubrika otázky a odpovědi

Ekonomická výhodnost je kombinace několika faktorů. Obecně v našich případech je dominantní cena zakázky, následuje splatnost faktur (jde o to rozložit finanční zátěž na co nejdelší období), potom následuje doba-rychlost provedení zakázky. Menší váhu má smluvní pokuta za nesplnění termínu zakázky a potom také hraje menší roli doba záruky, většinou stanovujeme minimální záruční dobu. A toto vše spadá pod termín ekonomická výhodnost. A zde opět rozvineme debatu proč tento a proč ne tamto. Zkrátka vycházíme z běžné praxe a zkušeností firem provádějících výběrová řízení, už jsem to opakoval několikrát. Prostě si necháme poradit tam, kde naše znalosti nejsou na té patřičné úrovni, jelikož problematika veřejných zakázek je značně komplikovaná a dosti nepřehledná, pro mne určitě. Zastupitelstvo se bude konat 20. prosince. Nechtěli jsme svolávat během třech týdnů opakovaně jednání zastupitelstva. Raději jednou budu sedět na jednání déle a projednat věcně všechny potřebné body jednání. Přece jen musím se svým časem i časem ostatních zastupitelů nakládat také hospodárně. Kdo to zaplatí? Toť otázka. Pokud nebude podepsána smlouva, tak obec to platit nebude. Tato rubrika slouží k otázkám a odpovědím, dotazující je nespokojen, ptá se opakovaně, je opět nespokojen s odpovědí, ptá se opět. A tak dále. A tomu celému se říká diskuse. Nebo také diskuze. To je běžná věc v demokratické společnosti. Pokud nejsou předem stanovena pevná pravidla, například jednací řád zastupitelstva. Někdo diskutuje více někdo méně, někdo věcně jiný věčně.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 06.12.2011

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček