Trávníky

Dobrý den, děkuji za odpověď. Co se týče vsaku na pozemku 694/7,/8, na který jsem nedostal odpověď, jedná se o bývalý pozemek bratrů Hrubých, na jehož části je vybudovaná zpevněná komunikace a veškeré inženýrské sítě a stojí zde již jeden RD. Jelikož je vozovka se spádem na obecní asfaltovou silnici, mělo by být zajištěno vsakování. Projekt byl zpracován asi v roce 2010 a jde o to, zda vybudovaný vsak (pokud byl) odpovídá projektovanému. Pokud nebyl, v jakém časovám horizontu se s tím počítá.

Odpověď - Trávníky

Dobrý den. Dle vyjádření zn. 64/10-Ku které stavebníkovi obec Vaším jménem vydala má tento povinnost přizvat zástupce obce ke kontrole plynovodu, vodovodu a tlakové zkoušce splaškové kanalizace, což tento učinil. Ani ve vyjádřeních zn. 271/09-Ku, 532/09-Ku a 532/08-Ku, vydaných obcí na stejnou stavbu není o povinnosti stavebníka přizvat zástupce obce ke kontrole dešťové kanalizace a vsakovacího objektu ani zmínka.    V textu stavebního povolení pro předmětnou stavbu ze dne 22.7.2010, proti kterému se obec neodvolala rovněž není dle zde citovaného vyjádření obce zn. 61/10-Ku (které tedy považuji za platnou „finální“ verzi) o povinnosti stavebníka, zvát ke kontrole jím realizovaných sítí ani zmínka. Dle prohlášení od investora, je již vsakovací objekt realizován dle schválené projektové dokumentace a dešťové vody ze silnice odvádí.V případě Vašich dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. 777 108 342. Odpověděl: Ing. Jan Spurný Datum odpovědi: 20.03.2013 

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček