Tříděný domovní odpad – kam s ním

Dobrý den , Obracím se na Vás s prosbou o shrnutí jakým způsobem a v jakém rozsahu zajišťuje obec likvidaci domovního odpadu. Od kdy do kdy se může vyvézt tráva do kontejneru a co do něj můžeme vyvézt (jestli např.také větvičky z ostříhaného živého plotu z tují), kam velké elektrospotřebiče (televize, lednička atp.), kam drobné elektrospotřebiče (jestli se do kontejneru v obchodě smí vházet úsporné žárovky – když ne , tak kam) , kam nahromaděný vytříděný papír , kam nebezpečný odpad (plechovky od barev , staré barvy) , kam drobná stavební suť (kousky cihel zbytek zatvrdlého cementu v pytli), jestli se dopředu ví termín svozu papíru a železného šrotu , termín sběru velkoobjemového odpadu atp. Děkuji.

Odpověď - Tříděný domovní odpad – kam s ním

Dobrý den. Podrobnější odpoběď na Vaši otázku uveřejníme v nejbližším čísle Zpravodaje. Obec zajituje likvidaci domovního odpadu následovně : 1. svoz TKO 1x za 14 dní 2. svoz plastů a nápojových kartonů 1x za měsíc, zpravidla 1. úterý v měsíci 3. papír je možno vozit na dvůr obecního úřadu během celého roku (svázaný balík stačí zanechat u garáže č.3. V úterý 16.10. budou navíc pracovníci obecního úřadu svážet papír od jednotlivých domú, podobně jako při svozu plastů. 4. monitory, televize, tiskárny a drobné elektrospotřebiče je možné vozit opět na dvůr obecního úřadu v průběhu roku a zanechat u kontejneru ASEKOL. 5. ledničky, pračky a větší elektrospotřebiče, nebezpečné odpady,pneumatiky, úsporné žárovky apod. vybíráme 2x ročně (na jaře a na podzim) při tzv. sběrových dnech . 6. stavební suť je nutné zavézt na některou z okolních skládek, která se uskladněním podobného odpadu zabývá, případně ji odvézt k recyklaci. Obec podobnou službu neorganizuje. 7. během roku je také možnost vozit do kontejneru an obecním úřadě trávu, listí i věvičky z živého plotu. Větvičky musí být nakráceny. Kontejner je přístupný během týdne do 15:30 a v sobotu od 9:30 do 13 hod. 8. do kontejneru umístěného v obchodě se smí házet drobné elektro (baterie, mobilní telefony apod.). V současné době dokončujeme smlouvu se společností ElektroWin na odběr úspornách žárovek a podobného odpadu. 9. Sběr železa je organizován v týdnu při sběru velkoobjemového odpadu. Bude se konat v sobotu 20.10. V současné době přiravujeme projekt na sběrný dvůr a podali jsme žádost do Operačního programu Životní prostředí na jeho vybudování.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 15.10.2012

Jméno a příjmení: 
Otto Zeiner, Olšany u Prostějova 231