VŘ na rek. MŠ

Pan starosta chce skutečně diskutovat věčně. Jinak by mi odpověděl, jaká je cena zakázky na rekonstrukci objektu č.p. 27 na MŠ a proč tato cena nebyla uvedena v zápise rady. Tuto otázku pokládám snad potřetí. Rubrika se nazývá otázky a odpovědi. Já nechci diskutovat, chci znát jasné odpovědi na jednoduché otázky a ne sáhodlouhé odpovědi, proč je výběrové řízení na dodavatele stavby složité a jak rada postupuje. To mne skutečně nezajímá. Obsáhlá, ale hlavně nic neříkající je odpověď na kritérium ekonomické výhodnosti. Očekával bych odpověď např. ve tvaru: cena – váha 70%, doba výstavby – 20%, záruka – 10% atd, tak jak to rada schválila. Podobně např. - bylo hodnoceno x firem s takovým a takovým pořadím ……….. Jednoduše a především věcně.

Odpověď - VŘ na rek. MŠ

Dobrý večer. Budu se snažit být věcný, stručný a jednoduchý. 1. Jedná se o objekt č.p.21. 2. V odpovědi ze dne 28.11. jsem napsal, že pokud rada obce rozhodne na úterním jednání (29.11.) o zveřejnění dokumentace z výběrového řízení, učiním tak - udělal jsem (1.12.) - nikdy se to nedělalo, nevím, že by to tak někdo dělal, v dokumentaci je vše na co se pan Kubíček ptá 3. Otázka pana Kubíčka ze dne 5.12. zněla co to je ekonomická výhodnost nabídky - pokusil jsem se tedy odpovědět na tuto otázku. Neuvědomil jsem si, že mám odpovídat jaká byla kritéria a k nim příslušné váhy. Je to zveřejněno v zadávací dokumentaci. 4. proč v zápise rady není uvedena cena vítězné nabídky byla další otázka - zápisy rady obce se obvykle nezveřejňují, v minulosti se to také nedělalo. My zveřejňujeme celý zápis rady obce. Cenu vítězné nabídky v zápise neuvádíme. V minulosti bylo zveřejněné usnesení rady obce a cena vítězné nabídky tam také nebyla zveřejněna, podobně i v zápisech, někdy byla, někdy nebyla. Cena je opět uvedena ve zveřejněné dokumentaci k výběrovému řízení.

Odpověděl: 11.12.2011

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček