Zrcadlo na křižovatce

Dobrý den, neuvažuje obec o umístění zrcadla na křižovatku u hasičského muzea?

Odpověď - Zrcadlo na křižovatce

Dobrý den. Otázka bezpečnosti dopravy na křižovatce u hasičského muzea nás velice trápí. Není to ale jen otázka této křižovatky. Zvažovali jsme již několik variant, jak zabezpečit bezpečnost a přehlednost na tomto přechodu. I možnost posunutí dále od zatáčky. Již několikrát jsem projednával možnosti řešení omezení rychlosti nebo nějakého jiného zpomalení na celé této ulici. Váš námět opět projednáme na dopravním inspektorátě. Věřím, že se nám podaří společně tuto nepříznivou situaci vyřešit. Právě z důvodu dohledu nad dopravní situací v obci jsem na začátku letošního roku na Zastupitelstvo vznesl námět na zřízení obecní policie ve spolupráci s okolními obcemi (Vrbátky).

Datum odpovědi: 10.10.2014 

Jméno a příjmení: 
Kateřina Reifová