Připravované projekty

Tyto projekty jsou připravovány a plánovány v naší obci:

1)      REVITALIZACE PLOCH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ŠIRŠÍHO RÁMCE

V rámci obce byly navrženy úpravy lokalit, které jsou velmi frekventované a jejich úprava povede k lepší přístupnosti a kulturnosti prostředí. Na projekt se předpokládá dotace z programu ROP Střední morava s účastí obce pouhými 30%. Projekt sestává z pěti lokalit, úzce napojených na občanskou vybavenost. Jedná se o Parkové úpravy v areálu MŠ, Zpevněné plochy s veřejnou zelení před vstupem do ZŠ a MŠ, Zpevněná plocha okolí kostela Sv. Jana Křtitele a přílehlá parková úprava, Zpevněné plochy a sadbové úpravy dvora Obecního úřadu se začleněním parkovacích ploch, Řešení statické dopravy u areálu TJ Sokol.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.(link is external)

 

2)      REVITALIZACE HŘBITOVA

V rámci tohoto projektu bychom chtěli upravit volné plochy hřbitova a přístupové cesty k jednotlivým hrobovým místům. Současně bychom chtěli vytvořit prostor pro možnost malých urnových hrobů a upravit prostory před kolumbárii. Upravit také chceme osvětlení podél hlavních cest hřbitova, okolí zdrojů vody a vytvořit místa pro rozjímání.

Knihovna dokumentů k tomuto projektu.