Informační z okolí

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018

Počátkem ledna proběhla v našem okrese Tříkrálová sbírka 2018.

V naší obci 7 skupin koledníků spolu s dospěláckým doprovodem vybralo celkem 42 683,- Kč, což je nejvyšší částka, která byla vybrána ve vesnicicích prostějovského okresu. Před námi skončila jen města našeho okresu.

Celkem bylo vybráno v okrese Prostějov celkem 1 065 794,- Kč.

Celkové výsledky sbírky budou zveřejněny v nejbližším čísle Olšanského zpravodaje.

Stránky