Informační z okolí

Dotazníkové šetření v obci

Vážení občané,
ve dnech 16. – 30.listopadu 2015 se v naší obci uskuteční DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ pro tvorbu důležitého dokumentu „PROGRAM ROZVOJE OBCE“.

Do Vašich domácností bude dodán 1 kus dotazníku pro občany. Pokud chce dotazník vyplnit více osob, lze jej nakopírovat nebo stáhnout z našich internetových stránek.