Nařízení vlády č. 83

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Soubor: 
Vyvěšeno: 
Neděle, Březen 15, 2020
Sejmuto: 
Pátek, Květen 1, 2020