Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 
Pondělí, Prosinec 21, 2015
Sejmuto: 
Úterý, Leden 5, 2016