VV- oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Omezení průjezdu vozidel nad 12 tun po silnici III/44928 - Olšany - Třebčín

Vyvěšeno: 
Pátek, Květen 18, 2018
Sejmuto: 
Pondělí, Červen 4, 2018