Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání Zastuitelstva obce Olšany u Prostějova, čtvrtek 14.3.2019 od 18 hodin.

Obecní úřad Olšany u Prostějova, obřadní síň

Vyvěšeno: 
Úterý, Březen 5, 2019
Sejmuto: 
Pátek, Březen 15, 2019