Jízdní řády

Jízdní řády z Olšan u Prostějova naleznete na stránkách IDOS: www.idos.cz

Aktuálně od ledna 2023

Vzhledem ke skutečnosti, že některé spoje linky 780400 jsou přetížené, bude od nového roku do naší obce zajíždět autobus o vyšší přepravní kapacitě. Úprava se bude týkat linky 780400 a spojů 1,7,17, 65, 31,33 a 35 ve směru do Olomouce a spojů 6,18,22,28,36,32 a 34 ve směru do Prostějova. Jelikož se jedná o autobus o délce 15 m, budou tyto spoje vedeny kolem parku, kostela a školy. Prosíme tedy rodiče, kteří vozí a vyzvedávají děti do školky a školy, o zvýšenou opatrnost. Současně prosíme všechny řidiče, aby dodržovali vyhlášku a zanechávali dostatečný průjezd v ulici pod kostelem a neparkovali v blízkosti křižovatky u staré školy a fary. Snad tato úprava pomůže zlepšit autobusovou dopravu z naší obce do Olomouce a Prostějova. Pokud se vyskytnout s touto úpravou autobusového spojení nějaké problémy, věřím, že se rychle vyřeší. Prosíme o trpělivost.

směr Olomouc směr Prostějov
číslo spoje odjezd ze zastávky Olšany u Prostějova, u parku číslo spoje odjezd ze zastávky Olšany u Prostějova, u parku
1 4:45 6 5:39
7 7:08 18 8:56
17 11:19 22 12:21
65 13:45 28 14:39
31 16:00 36 16:56
33 18:08 32 18:52
35 19:31 34 20:19