Dotazníkové šetření pro Komunitní centra

Naše obec se zapojila do projektu MAS Regionu HANÁ „Jsme spolu – komunitní činnost v Regionu HANÁ“. Tento projekt volně navazuje na projekt „Komunitní centra v Regionu Haná“, jehož součástí jsme byli v letech 2019–2022 a také na projekt „Komunitní centrum Olšany“. V jednotlivých centrech budou rozvíjeny aktivity podporující zapojování rodičů pečujících o malé děti, široké veřejnosti a seniorů do komunitní práce a dobrovolnické činnosti. Pokračovat budou výchovně vzdělávací a edukační aktivity, nově budou podpořeny environmentální aktivity, kulturní aktivity a aktivity zaměřené na propojování generací. Pracovníci MAS Regionu Haná připravili krátký dotazník, jehož smyslem a cílem je zjištění potřeb a zájmu obyvatel o komunitní činnost ve všech obcích zapojených do zmíněného projektu. Dotazníkové šetření nám pomůže nastavit náplň komunitní činnosti. Dotazník jsme přiložili jako součást Olšanského zpravodaje a chtěli bychom požádat o jeho vyplnění a odevzdání ve vestibulu nákupního střediska Hruška, kde bude umístěna schránka pro odevzdání dotazníků, která bude označena nápisem „DOTAZNÍK – KOMUNITNÍ CENTRUM“. Občané Hablova můžou dotazník odevzdat u paní Kvapilové. Dotazník také můžete vyplnit zdeDotazník je také ke stažení v textové podobě - dotazník. Moc děkujeme. 

Vyplněný dotazník odevzdejte do 31.7.2023.

Datum: 
Pátek, Červen 30, 2023 - 16:30
Kategorie: