E-podatelna

Prostřednictvím e-podatelny je možné zaslat jakékoliv podání nebo dotaz.

Elektronické podání je možné také prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu obec@olsanyupv.cz(link sends e-mail)

V případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být elektronické podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (viz http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx(link is external)). Nebude-li opatřeno takovým podpisem, je nutné toto podání potvrdit do 5 dnů ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu.

Pokud je přílohou elektronického podání soubor, obecní úřad akceptuje soubory ve formátech: *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), *.DOC a *.DOCX (dokument MS Word), *.XLS a *.XLSX (dokument MS Excel).

Jednou zprávou zasílejte podání pouze v jedné věci.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.