MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

Myslivosti se věnovala řada olšanských občanů již v minulosti. Z roku 1875 je dochovaná písemná zmínka o pronájmu olšanské společenstevní honitby o výměře 1100ha Františkem Bečákem, Olšany č. 65. V roce 1923 vznikla samostatná honitba Hablov, která zanikla v roce 1942 na základě nařízení německých úřadů. Po roce 1948 je znemožněn pronájem honiteb, a proto nuceně vznikají myslivecké společnosti. V Olšanech k tomu došlo 14. 8. 1950. Členy Myslivecké společnosti Olšany se stalo 11 olšanských držitelů loveckých lístků. Tato společnost hospodařila až do roku 1962. V tomto roce byl vydán nový zákon o myslivosti. Dalším významným mezníkem pro myslivost byl rok 1973, kdy začala výstavba dálnice Prostějov - Olomouc. V roce 1979 zaniká MS Olšany-Hablov na základě direktivního sloučení s MS Smržice. Změny po roce 1989 se promítly i do myslivosti. 10. 11. 1992 je zaregistrováno nové MS Olšany-Hablov. Od počátku se zaměřuje na péči o zvěř a její životní prostředí. Ve spolupráci se ZD Olšany-Hablov, obecním úřadem a vlastníky pozemků prosadilo vznik 7 remízů a jedné liniové výsadby. V honitbě je rozmístěna řada zařízení pro přikrmování zvěře. Toto poměrně klidné období končí v roce 2002, kdy vstupuje v platnost nový zákon o myslivosti, jehož ustanovení jednoznačně znemožňují, aby honitbou procházela dálnice. V našem případě se to týkalo celého Hablovska a Lánců. Tyto pozemky jsou po zdlouhavých jednáních zčásti předány a zčásti vyměny s MS Vrbátky a MS Bystročice. V současnosti ma MS Olšany-Hablov 21 členů a hospodaří v honitbě o výměře 842ha. Během roku sečeme vysazené remízy, v letním období rozvážíme vodu do napáječek, v zimě přikrmujeme zvěř.

Cvičné střelby se konají v Hněvotíně na konci dubna až května.