Obecní zpravodaj

Olšanský zpravodaj vydává obec. Své příspěvky zasílejte na email obec@olsanyupv.cz(link sends e-mail) 

(redakční rada: Mgr. Alena Kvapilová, RNDr. Milan Elfmark)

 V sekci OBECNÍ ÚŘAD - DOKUMENTY - OBECNÍ ZPRAVODAJ

najdete vydané zpravodaje s anotací, datem vydání a odkazem ke stažení v PDF.