dětská hřiště

Dobrý den, minulý týden jsem s vnučkou navštívil dětské hřiště v sokolovně. Byl jsem nemile překvapen, v jakém stavu se nachází. Po odstraněné skluzavce zde vyčnívají kovové patky. Místo toho, aby byly odstraněny (uřezány), někdo je jen ohnul. Při pobíhání dětí se klidně může stát, že o nějaký vyčnívající profil zakopnou a o další se zraní. Ještě horší je stav houpačky, dá – li se vůbec torzo kůlů s uhnilými konci, jenž nejsou ani posazeny v ocelových trubkách, ale jen volně položeny na zemi, houpačkou nazvat. Dítě se nemusí ani houpat, stačí, aby se někdo více o „sestavu“ opřel a celá se zřítí k zemi. Na celé věci mne zaráží jedna věc. Obec přispívá TJ Sokol Olšany u Prostějova každoročně stotisícové dotace. Zajímalo by mne proto, kdo konkrétně ze zastupitelstva obce kontroluje, jakým způsobem se tyto prostředky účelně (nebo neúčelně) vynakládají na provoz TJ. V zastupitelstvu je dost členů, kteří mají malé děti nebo vnuky, kterým by neměl být takový stav lhostejný. Po této návštěvě hrůzy jsme se přemístili na dětské hřiště na Trávníkách. I zde je však jedna podstatná závada. Na skluzavce chybí jedno prkno hned u nástupního žebříku. I za dozoru rodičů si malé dítě, pokud otvorem propadne, klidně může zlomit nohu. Rád bych proto chtěl požádat všechny odpovědné osoby, aby se všem dětských hřištím v naší obci věnovala podstatně větší pozornost než doposud a ne až po nějakém tragické události.

Rekonstrukce dětského hřiště TJ Sokol Olšany

 

Dobrý den,

 

    hřiště v areálu TJ Sokol bylo postaveno před 15-ti roky a herní prvky jsou již přežité a za hranicí životnosti. Také jeho stavu nepřispívá chování některých jedinců. Toto hřiště vyžaduje generální obnovu, kterou jsme chtěli realizovat již v loňském roce, ale vzhledem ke skutečnosti, že jsme museli realizovat opravy elektrických rozvaděčů v sokolovně, jsme obnovení dětského hřiště odložili. Na konci loňského roku jsme demontovali starou skluzavku a počítali jsme s tím, že necháme postavit na původních základech nový herní prvek za využití stávajících konzol. Od tohoto záměru jsme ale nyní upustili a v současné době probíhá výběr nových herních prvků.     

    Také připravujeme realizaci hřiště v lokalitě Za farou, kde bychom chtěli upravit také veřejný prostor za mateřskou školkou, včetně propojení ke knihovně a ke kostelu. Na toto hřiště máme schválenou dotaci z MMR ČR. Využijeme tedy přítomnosti realizační firmy, která bude připravovat herní prvky do této lokality a pokusíme se opravit i sokolské hřiště. V nejbližších dnech budou tedy demontovány i ostatní herní prvky a předpokládáme, že během prázdnin nainstalujeme herní prvky nové.

    Kontrolu dětských hřišť provádějí zpravidla v jarních měsících zaměstnanci obce. Zastupitelé kontrolu dětských hřišť neprovádějí. Vítáme také, pokud nás rodiče a další občané upozorní na poškozené prvky, které vyžadují opravu. Jsme za tyto informace vděční a děkujeme všem, kdo nás upozorní na výskyt závad.

    Finančními prostředky, kterými obec přispívá na provoz TJ Sokol, je zajištován provoz sportovního areálu. Převážně jsou z těchto prostředků hrazeny náklady na energie, dále pak činnost sportovních oddílů (gymnastický oddíl a mládežnická kopaná), údržba fotbalového hřiště a částečně na zajištění činnosti loutkového divadla. Tyto prostředky nejsou určeny na rekonstrukce a ani na generální opravy. TJ Sokol provádí každým rokem vyúčtování a předává na obecní úřad zprávu o činnosti TJ, soupis dokladů, kopie dokladů a výpisy bankovních účtů, které dokumentují vynaložené finanční prostředky v souladu se smlouvou, která je uzavřena mezi obcí a TJ Sokol. Tyto doklady a správné využití finančních prostředků je kontrolované zaměstnanci obecního úřadu, případně kontrolním či finančním výborem. Dále pak jsou kontrolovány pracovníky krajského úřadu při přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok.

 RNDr.Milan Elfmark, starosta obce

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček