DOPRAVNÍ SITUACE PŘED PRODEJNOU ADAM

Dobrý den,
reaguji na komentář pana Štursy k "situaci" u prodejny ADAM.Dle doplňkové tabulky je jasné, že komunikace k zastávce je účelová,tedy autobus rozhodně přednost nemá a nemusí tam být žádné další značky! K přednosti z výjezdu z parkoviště se ani nebudu vyjadřovat-)Snad se s kolegou "řidičem" někde nepotkám:-)

odpověď - dopravní situace

Dobrý den. Dotaz vlastně není otázkou spíše odpovědí panu Štursovi. V mé odpovědi panu Štusovi jsem uváděl, že jeho otázku a vlastně podnět prokonzultuji s Ing. Vafkem na DI Policie ČR v Prostějově. Ve své odpovědi mne odkázal na Zákon 361/2000 Sb. Zákon o pozemních komunikacích ..., konkrétně na §23 odst. 1. Zastávka autobusu i parkoviště jsou místa ležící mimo pozemní komunikaci.

Platí tedy:

Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Dle sdělení ing. Vafka není třeba dalšího značení. Jeho odpověď je i v souladu s textem tohoto dotazu či odpovědi.

MIlan Elfmark

Jméno a příjmení: 
Petr Novák