Jízdní řády autobusů 2018

Dobrý den,
žádám Vás o zveřejnění návrhu jízdních řádů autobusů na rok 2018.
Doufám, že se jako zastupitelé naší obce zasadíte o dobrou dopravní obslužnost občanů naší obce.
Děkuji.

Odpověď - Nové jízdní řády

Dobrý den. Ve čtvrtek 30.11. přišla na obecní úřad informace, že nové jízdní řády jsou k dispozici na internetových stránkách krajského koordinátora veřejné dopravy (www.kidsok.cz).  Přestože jsme o informace o nových jízdních řádech usilovali již začátkem června, dostali jsme je datovou schránkou 23.10.. Do té roby jsme byli odbýváni větou, že ještě není nic rozhodnuto, že se na tom ještě pracuje. O zadávacím řízením, ani o průběhu výběrového řízení nám nebyla podána žádná informace. A už vůbec jsme nebyli informováni o sloučení několika linek do jedné a přesměrování základní trasy Prostějov - Olšany u Prostějova - Olomouc. Jakmile byli nové jízdní řády k dispozici (23.10.), oslovili jsme několik pravidelných cestujících, aby nám sdělili své názory a připomínky. Informovali jsme o této skutečnosti také v obecním zpravodaji. I na základě tohoto sdělení se nám ozvalo hodně lidí, které veřejnou dopravu využívají, s žádostí o informace a následně nám sdělili své připomínky. Někteří zaslali své připomínky přímo na krajského koordinátora. Připomínky, které přišly na naši adresu, jsme vyhodnotili a ve formě třístránkového dopisu po konzultaci (opět s cestujícícmi) zaslali na krajského koordinátora, odbor dopravy Olomouckého kraje a náměstka pro dopravu pana Ing. Zahradníčka. Celkem jsme absolvovali pět jednání o novém jízdním řádu od již zmíněného 23.10. do 22.11. (24.11. byly jízdní řády schvalované). Již při prvním jednání nám bylo řečeno, že přetrasování či přidání linek nepřipadá v úvahu (vzhledem k vypsanému výběrovému řízení). Na základě připomínek občanů, jsme iniciovali změny u několika spojů. Snad se nám ty nejpalčivější problémy podařilo vyřešit. Bohužel jsme nebyli schopni vyřešit prodloužení doby do cílových stanic. Dále budeme muset realizovat úpravu zastávky u stavu i při výjezdu z Olšan, aby cestující Olomouce do Hablova nemuseli vysedat u sokolovny a mít tak o kilometr delší docházkovou vzdálenost, budeme muset upravit po dohodě se školou příjetí dětí do školy či školky v ranních hodinách. A společně se všemi cestujícícmi sledovat naplněnost jednotlivých spojů, abychom mohli tyto nové jízdní řády opět připomínkovat a vynutit si tak další změny, které by byly ku prospěchu našim občanům. Nové jízdní řády jsou také umístěny na našich internetových stránkách.

Milan Elfmark

Jméno a příjmení: 
Petr Šuba