Komunikace za Farou

Dobrý den, rád bych se zeptal na situaci, která dlouhodobě přetrvává v zastavěné části za Farou. Nejsem sám, ale tento dotaz by vznesla většina z této části obce. S přicházejícím zimním obdobím jsou obě příjezdové komunikace neustále silně znečištěné od stavební techniky, která zde velmi frekventovaně naváží a odváží sypký materiál. Není tak možné se dostat do této obytné části bez toho, abychom nedonesli domů zablácenou obuv nebo oblečení. Maminky s kočárky nevědí kudy jezdit, protože vyjet do centra obce lze jen po těchto komunikacích. Co se týká revitalizace ploch občanské vybavenosti, je hezké jak se obec rozvíjí. Zároveň bych se, ale rád zeptal proč nedošlo k protažení chodníku kolem silnice a Fary do této nové části obce. Prospělo by to všem a hlavně dětem, které musí překonávat špinavou a následně frekventovanou silnici bez přechodu v křižovatce. Možná by část problému vyřešil zmíněný chodník a to i kolem skládky do obydlené části. Děkuji

 

Odpověď - Komunikace za Farou

Dobrý den. Úklid komunikací po dobu výstavby musí zajišťovat firma, která realizaci stavby provádí. Je na to často upozorňováno. Bohužel jednou uklidí a za chvíli je komunikace v obdobném stavu jako před úklidem. A v tomto nepomáhá ani naše neustálé upozorňování na neuspokojivý stav. Věřím, že po dokončení revitalizace ploch se stav zlepší. Chtěl bych tedy požádat občany lokality Za farou ještě o trpělivost. Do 20.12 by měly být stavební práce ukončeny. Následně provedeme úklid obou komunikací vlastními silami. V letošním roce ještě chceme přetřídit materiál dočasně skládkovaný podél příjezdové komunikace do této části obce. Záleží ovšem na počasí. Propojení lokality Za farou chceme realizovat v příštím roce, kdy předpokládáme výstavbu chodníku podél školky ke knihovně a kostelu v místě současné skládky. Toto řešení považujeme za výhodnější. Plochu za rodinnými domy chceme v příštím roce již vyčistit a neuvažujeme o jejím dalším využívání jako zázemí pro staveniště. Je ovšem skutečností, že vhodných lokalit pro takovou činnost obec moc nemá.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum Odpovědi: 19.11.2015 

Jméno a příjmení: 
Mikeš