obecní voda

Dobrý den, v první polovině měsíce listopadu došlo ve firmě Mürdter-Dvořák k průniku průmyslových vod do vodovodního řádu. Zajímalo by mne, o co se konkrétně jednalo, jaký byl rozsah této havárie a především jaké konkrétní kroky obec, případně provozovatel vodovodní sítě učinili(učiní), aby se tato situace již nikdy neopakovala

Odpověď - obecní voda

Dobrý den. Žádný únik průmyslových vod, případně jiná havárie, u firmy Murdter v první polovině listopadu nebyla na obecní úřad hlášena. Začátkem měsíce se zaměstnanec firmy dotazoval, zda jsme nezaznamenali problémy s kvalitou dodávané vody. Sdělili jsem, že jsme nic takového nezaznamenali a také ze strany občanů nebyla nahlášena stížnost na kvalitu dodávané vody. Kontaktovali jsme také firmu INSTA. Ani v tomto případě nebyly zaznamenány problémy. Váš dotaz jsme přeposlali vedení firmy a zde je následující vysvětlení ing. Marka Švédy jednatele společnosti: V uvedeném období se zdálo, že ve vodovodním řadu uvnitř firmy není voda v takové kvalitě, jaká by měla být. Byl tedy dotázán starosta obce a chtěli jsme vědět, jestli není stejně nekvalitní i voda v obci. Příčinou uvedených problémů byla vada zpětné klapky mezi našimi bojlery a zbytkem interního vodovodního řádu, což mimo jiné způsobilo i to, že nám ze studených kohoutků vytékala teplá zakalená voda. Do druhého dne byl uvedený problém vyřešen. Aktuálně čekáme na výsledky rozboru vody, který jsme nechali provést z vodovodů uvnitř naší firmy a z vodovodu RD poblíž firmy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o interní poruchu v rámci vodovodního řádu firmy a obce se to nijak nedotýkalo, nepovažuji za nutné o uvedené záležitosti obec informovat. Nerozumím tazateli co míní „...havárií ve smyslu průniku průmyslových vod....". Co tou průmyslovou vodou mělo být a z jaké technologie? Rovněž mi není zřejmé jak by se „havárie" projevila na vodovodním řádu obce. Tolik vyjádření zástupce společnosti Murdter-Dvorak. Pokud jde o kroky obce: 1. Domnívám se, že k "průniku vod" do vodovodního řadu nedošlo. (konzultace se zástupci Insty, nebyla zaznamená zhoršená kvalita vody v obci) 2. Předpokládám, že při výstavbě areálu firmy učinila obec příslušná opatření, aby nedošlo k případné kontaminaci vodovodního řadu v případě nějaké "havárie" a k průniku "průmyslových vod" do vodovodního řadu. Poto se podívám do dokumentace ke stavbě, jaká byla učiněna technická opatření při výstavbě areálu firmy, aby nemohlo dojít ke zmiňovanému "průniku". 3. Se zástupci společnosti Insta provedeme kontrolu připojení na obecní vodovodní řad, abychom vyloučili možnost možného "průniku vod" do obecního vodovodního řadu. V případě, že nalezneme závady, odstraníme je ve spolupráci s firmou Murdter-Dvorak.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 01.12.2015 

Jméno a příjmení: 
Kubíček