Oprava chodníků

Dobrý den, zajímalo by mě, kdo navrhoval opravy chodníků (u obchodu a u školky), resp. kdo vymyslel, že se naráz budou opravovat obě přístupové strany? Dnes jsem se nemohla s kočárkem dostat do školky, obě cesty byly rozkopané a já musela proti svahu po trávě a přes rozkopané díry. Nešlo opravy plánovat na dvě části, aby alespoň jedna přístupová cesta byla volná? Nikdo nemyslel na maminky s kočárky a na důchodce, kteří mají problém u obchodu. Někdy by se to chtělo více zamyslet a plánovat. Děkuji.

Odpověď - Oprava chodíků

Dobrý den. Postup prací navrhovala realizační firma a zástupci obce, v tomto případě já a technický dozor, jej odsouhlasili. Na maminky s kočárky i na důchodce jsme mysleli a nejen na ně. To Vás ujišťuji. Někdy Vám ani nejlepší plánování nepomůže a ztížení pohybu v realizovaném úseku je nevyhnutelné. Pokud jde o situaci u školky, firma dohodnutý postup prací porušila. Zemní práce na vjezdu do školky měly být podle harmonogramu realizovány až o víkendu, tak zněla domluva. Také neměly být rozkopány současně obě přístupové trasy ke školce. U obchodu nastal problém s kanalizací a bylo třeba upravit harmonogram. Přestože jsme měli k dispozici monitoring některých úseků kanalizace u obchodu a nepředpokládali jsme vážnější problémy, je stav kanalizace u obchodu velmi špatný a v úseku asi 40 metrů, musí dojít k úplné výměně kanalizačního potrubí. Částečná oprava není možná. Vzhledem k termínu dokonční celého projektu nebylo možné vyčkávat na dokončení jedné strany a pak začít druhou. Proto jsme po dohodě svolili s realizací projektu i na druhé straně a sama vidíte, že se ihned začalo i s pokládkou nové dlažby. Snažíme se o to, aby stížené podmínky dostupnosti jednotlivých objektů byly co možná nejkratší. Ve Zpravodaji i při setkání s občany jsem prosil o trpělivost a opatrnost při procházení kolem jednotlivých stavebních objektů. Snažíme se o to, aby stížené podmínky nebyly dlouhé a stavební práce byly ukončeny v nejkratším možném termínu. Doufám, že občané tuto situaci pochopí.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 29.10.2015 

Jméno a příjmení: 
Reifová