parkovací místo pro auto

Vážení, ráda bych znala rozpočet na parkovací místo pro auto. Cena 20.000,- Kč za ten kousek se mně zdá trochu přemrštěná. Sami jsme si jej udělat nemohli podle svého, protože to není náš pozemek, ale ani obce, takže pořád nevím za co a komu tuto částku budeme platit. Děkuji Přecechtělová

Odpověď - parkovací místo pro auto

Dobrý den. Cena za parkovací stání vychází z nabídky z výběrového řízení, které bylo na rekonstrukci silnice vypsáno Olomouckým krajem počátkem roku. Vítězná firma Porr a.s. nabídla celkově nejnižší cenu. Podrobný rozpis ceny je k dispozici na obecním úřadě. Podrobný rozpis bude součástí faktury každému, kdo projevil zájem o vybudování parkovacího místa a toto bylo realizováno. Naše část veřejné zakázky představovala pouze zlomek celkových investic. Obecně hradíme vše od obrubníků vně silnice včetně obrubníků při komunikaci. V současné době je celý pozemek majetkem Olomouckého kraje ve správě SSOK, střediska Jih. Nyní se připravuje předání částí pozemku vně vlastní komunikace, tedy ty části na kterých se nacházejí vjezdy k nemovitostem a také parkovací stání, do majetku obce. Tento postup je stejný u podobných staveb. Pokud jde tedy o parkovací stání, dovolil jsem si oslovit všechny vlastníky nemovitostí v ulici ke Studenci, zda mají zájem vybudovat před svým domem odstavné místo pro své auto. To vše před zahájením projekčních prací. Stejně tak jsme se snažili zařadit do výstavby i ta parkovací místa, jejichž majitelé si to rozmysleli ještě dodatečně. O předpokládané částce jsem také v předstihu zájemce informoval i seznámil veřejnost s projektovou dokumentací. Záleželo na každém jedinci, jak se rozhodl. Během realizace rekonstrukce silnice a výstavby jednotlivých stání měl každý možnost říci své připomínky a ty jsme se snažili ještě při stavbě zohlednit. Něco zohlednit šlo, něco ne. Domnívám se tedy, že jsme postupovali vstřícně a transparentně vůči všem občanům.

Odpověděl: Milan Elfmark
Datum odpovědi: 16.09.2015 

Jméno a příjmení: 
Miroslava Přecechtělová