Parkování na hlavní komunikaci od D46

Dobrý den,

Dnes otevřeli most před dálnici D46 a začíná opět provoz směrem k dálnici i zpět. Automobily, které na této silnici parkují tam samozřejmě nemají co dělat, protože nedodržují 6m předepsané šířky komunikace. Tato situace je dost nepříjemná, hlavně když se míjíte s nákladním autem či autobusem. Člověk zde kličkuje jako na polygonu mezi kužely. Když jsou tito řidiči nezodpovědní, nemůže s tímto něco udělat obec? Postavit tam dodatečně značení (i když není potřeba) nebo to vyhlásit v rozhlase a v případě, když to nepomůže, řešit přes policii? Divím se, že se ještě nic za tu dobu zde nestalo, nebo o tom nevím. V případě, že se něco stane na dálnici, jsou ucpány celé Olšany a příjezdy ze všech stran a to jen díky střídavé jízdě okolo těchto aut.

Chápu i druhou stranu, že každý chce parkovat před domem, ale když to situace bohužel nedovoluje, musím najít místo v přilehlé ulici a ne natvrdo zaparkovat před domem

Děkuji za odpověď

Řidič Radek :)

odpověď - parkování

Dobrý den. Moje odpověď se týká i předešlé otázky. Také se omlouvám, že nereaguji na dotazy okamžitě. Podobný dotaz či námět nebo připomínka nebo stížnost se na obecních stránkách diskutoval již v minulosti. Daná komunikace není komunikací obecní. Je ve správě SSOK středisko Jih a vlastníkem je Olomoucký kraj. Obec může dávat podněty k dopravnímu řešení. Ale jaké? Na této komunikaci je přece vše jasné. Přidávat další značky? Na co? Vždyť stačí, aby byl respektovaný současný právní stav. Obyvatelé domů byly v minulosti na uvedenou skutečnost upozorňovaní osobně. Domnívám se, že všichni si danou skutečnost plně uvědomují. Ale hlavně by si zmiňovanou skutečnost měli uvědomovat řidiči, kteří porušují předpisy, ať již jsou obyvateli přilehlých domů nebo jen jejich návštěvníci. Policie touto ulicí pravidelně projíždí.  Tak koho ještě volat? Nebo má obec ještě kontrolovat policii ČR? Přiznám se, že nevím, jak dále postupovat v dané věci, můžeme upozornit na nevhodné parkování obecním rozhlasem, můžeme dát informaci do obecního zpravodaje, můžeme upozornit policii (to ostatně může kdokoli, i pisatel dotazu), toto vše můžeme. Ale jelikož jsme to v minulosti již dělali, obávám se, že pozitivního výsledku nedosáhneme. Přesto to vše opět uděláme. Ale pokud sami řidiči nebudou chtít respektovat předpisy, tak vše bude opět jen zmar. A vlastně to neplatí jen pro řidiče, ale kohokoli a v jakékoli věci. Pokud nebudeme respektovat právní stát, pokud budeme hledat možnosti, jak předpisy obcházet, pokud nebudeme k sobě navzájem ohleduplní a pokud se navzájem nebudeme respektovat, tak nebudeme nic jiného dělat než si stěžovat jeden na druhého.

Milan Elfmark

 

odpověď

bez komentáře - odpověď bude součástí dalšího dotazu

Jméno a příjmení: 
Radek Černohouz