parkování u NS

Dobrý den,

děkuji za odpověď k problematice parkování u NS, které však dost dobře nerozumím. Pokud obec odstraní značku "vyhrazené parkoviště" a bude to obyčejná odstavná plocha, nevím co bude s policií řešit. Majitel vozidla se žádného přestupku nedopustil a bude na jeho vůli jak dlouho tam bude vozidlo stát. Možná se mýlím, ale i když je parkoviště "vyhrazené", je pořád veřejné, ale pro návštěvníky NS a fy Abrahám. To, že bude potrestáno několik neukázněných majitelů vozidel, neznamená, že se poruší nějaký zákon nebo dotační podmínky programu. Obec také vybudovala parkoviště pod kostelem, které by mělo sloužit pro rodiče vozící děti do školky, případně návštěvníky kostela, ale tak tomu v žádném případě není.

Pokud se jedná o nějaký námět k této záležitosti, určitým řešením by mohla být dopravní značka, "parkování max 1hod. v době od ... do ... hod

parkování u NS - odpověď

Dobrý den. 

Velice se všem omlouvám, že má odpověď na předchozí dotaz byla nesrozumitelná.

  1. Vůbec jsem ve své odpovědi nemluvil o tom, že by se někdo dopouštěl přestupku. V odpovědi jsem uváděl, že v součinnosti s policií řešíme případy dlouhodobého parkování vozidel nepojízdných či jinak překážejících dopravě, u kterých neznáme majitele.

  2. Dotační podmínky nesouvisí s trestáním neukázněných majitelů vozidel za parkování. Dotační podmínky souvisí s dopravní značkou, která by omezovala parkování dle určité doby či vymezovala okruh osob možných parkovací místa využívat.

  3. I vyhrazené parkoviště je veřejné, ale jen pro někoho. Napsal jste to naprosto správně. Dotační podmínky pro úpravu veřejných prostranství ale nejsou jen pro někoho. Takto upravená veřejná prostranství mohou užívat všichni občané, bez ohledu na skutečnost, zda jdou nakoupit do obchodu nebo jdou navštívit firmu Abrahám.

  4. Parkoviště pod kostelem je využíváno všemi občany, mezi nimi i návštěvníky kostela a rodiči vozící děti do mateřské školy. Toto parkoviště využívají i osoby, které nejdou navštívit kostel nebo nepřivezli dítě do MŠ. Umístit sem značku dle Vašeho návrhu je zajímavý podnět, který přednesu na nejbližsím jednání Rady obce. Obávám se ale, že kontrola využívání doby parkování by přinesla víc negativího než pozitivního.

Milan Elfmark

 

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček