připravované projekty

Dobrý den,

sice se neúčastním každého zasedání zastupitelstva obce, přesto vím, že je připraven projekt na rekonstrukci ČOV, jejíž realizace ještě nezačala. Nevím v jaké fázi je PD na úpravu veřejných prostor kolem parku, pokud však existuje, proč není na web. stránkách. Třetí větší připravovaný projekt je komunitní centrum na faře (omlouvám se, pokud jsem jej přesně nenazval). Je možné, že žadatelem dotací na tento projekt není obec, ale to přece nebrání tomu, aby byl tento projekt, myslím tím nějakou dokumentaci nebo zásadní informace, na stránkách obce uveden. Určitě nejsem sám, koho tyto věci zajímají. A to určitě nejsou všechny větší projekty, které má obec připravené. Proto mne mírně překvapila odpověď p. místostarosty, že všechno je vlastně realizované.

Děkuji

Projekty

Dobrý den. O projektech, které připravujeme nebo jsou před realizací nebo je již realizujeme, se snažíme informovat na zasedáních Zastupitelstva obce či ve Zpravodaji obce Olšany u Prostějova. Podobné se týká i podávaných žádostí o dotační tituly. Po zkušenosti s projketem Revitalizace hřbitova jsme nevěnovali tolik pozornosti uveřejnění projektových záměrů na webu obce. Tento projekt byl zveřejněn na internetových stránkách obce dlouhou dobu předem a zajímalo to jen velice malé procento občanů. Doufám, že do týdne se mi podaří dát podklady k připravovaným a realizovaným projektů do publikovatelné podoby a zveřejnit je na našich webových stránkách.

Milan Elfmark

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček