Připravované projekty

Dobrý den,
jsem upřímně rád, že obec má takového schopného starostu a plně si uvědomuji náročnost této funkce. Podotýkám, že jsem stále členem rady MAS Regionu Haná a vím, jak neustále narůstá množství nové legislativy a administrativy ve státní správě a složitost zpracování veškerých žádostí na cokoliv. Ale tato skutečnost nesouvisí s tím, aby webové stránky nebyly přiměřeně časově aktualizovány. Obecní úřad by neměl fungovat jako úřad jednoho muže, který pan starosta vždycky tolik kritizoval. Nikdo po něm nežádá, aby všechno dělal sám. Může někoho z vedení obce nebo zaměstnanců pověřit, aby tuto záležitost zajistil (jako v případě spadané kůry na dráze v sokolovně, také ji nesbírá sám).
Nabízí se ještě jedno řešení. Web. stránky udržuje soukromá firma a jak tvrdí pan starosta, údajně zadarmo. Nebylo by jednodušší za úplatu několika stovek měsíčně pověřit danou firmu, aby na základě smlouvy tyto aktualizace v přiměřeném termínu prováděla. Obecní pokladnu by to jistě nezruinovalo a odpadly by stále se opakující upomínky na zápisy rady nebo zastupitelstva a také i předešlý zcela zbytečný dotaz.

Jelikož se rubrika nazývá Otázky a odpovědi, rád bych dostal konečně odpověď do jakého termínu bude rubrika "Připravované projekty" aktualizovaná.

odpověď

bez komentáře - odpovědi.

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček