projekty

Dobrý den,

je tomu již skoro 2 měsíce, co pan starosta reagoval na můj dotaz ohledně připravovaných projektů. Seznam nových projektů se sice objevil, ale vlastní dokumentace se dle web. stránek stále připravuje. Součástí projektové dokumentace je většinou také CD, na kterém je veškerá dokumentace nakopírována. Chtěl bych se proto zeptat, kdo toto překopírování na web. stránky provádí a proč to trvá tak dlouho?

Zápisy ze zastupitelstva po několika připomínkách na webu jsou, ale poslední zápis z rady je ještě z loňského roku.

Děkuji

odpověď - projekty

 

Dobrý den. Přiznám se, že jsem tuto otázku již očekával. Je tomu přesně tak, jak píše pan Milan Kubíček. Součástí PD je většinou i CD s projektovou dokumentací. A jakmile je CD, tak další úkony jsou vlastně naprosto jednoduché a vlastně je to již hotové. Tak proč by to mělo trvat tak dlouho, že? Omlouvám se všem občanům našich obcí, že mi to trvá tak dlouho. Jednak nejsem tak počítačově šikovný jako pan Kubíček, za druhé si myslím, že to tak jednoduché není a za třetí jsem řešil i jiné záležitosti ohledně života obce (žádosti o finanční dotace pro obec, TJ Sokol, farnost, kontroly z úřadu práce, ministerstva školství, krajského úřadu, jednání ohledně projektů realizovaných v obci, přípravu nových projektů, vyplňování formulářů IROP k těmto projektům, jednání Zastupitelstva obce, problematiku GDPR a další). Řada těch úkolů je časově náročná, řada je „papírově“ náročná, možná je jejich hodně zbytečných. Ale udělat se musí, jelikož to vyžaduje legislativa naší republiky, podmínky dotačních titulů apod. Vím, že panu Kubíčkovi to vysvětlovat nemusím, ten tím vším jako starosta prošel a toto všechno absolvoval a musel podstoupit. Napsal jsem to pro ostatní, kteří budou tuto moji odpověď číst. Vím, že správně informovat občany o své činnosti je mou povinností, nutností a správnou věcí. Také se o to snažím. Jednak ve Zpravodaji obce, jednak každému, kdo se mne na obci zeptá, se snažím odpovědět. No holt si asi nedokáži tak dobře zorganizovat svoji práci, abych při všech obecních povinnostech ještě stíhal obsluhovat webové stránky obce. Na druhou stranu mne těší, že krajské zastupitelstvo minulý týden schválilo finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč na rekonstrukci naší ČOV, že se podařilo najít místo pro levnější odběr plastů a dalšího tříděného odpadu, že Olomoucký kraj opraví další silniční úsek v naší obci, že se podařily projednat další záležitosti spojené se životem obce. Takže se omlouvám všem, že jsem upřednostnil zmíněné jiné činnosti a záležitosti před úpravou webových stránek. Budu se snažit o nápravu. A pokud někdo touto mou počítačovou nečinností trpěl, prosím, promiňte mi to. Jinak všem přeji hzký a veselý den.

Milan Elfmark

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček