Rozhledna na Kosíři a R46

1.
Z Deníku jsem se dozvěděl, že je rozhledna uzavřena. Můžete prosím objasnit proč se tak stalo, co je důvodem formálním a skutečným a kdy (případně za jakých podmínek) se dá čekat znovuotevření?

2.
Jak to vypadá s rekonstrukcí olšanských nájezdů na R46? (rozsah prací, termíny, opatření).

děkuji
Pavel Góra

Odpověď

1.
Z Deníku jsem se dozvěděl, že je rozhledna uzavřena. Můžete prosím objasnit proč se tak stalo, co je důvodem formálním a skutečným a kdy (případně za jakých podmínek) se dá čekat znovuotevření?

Znovuotevření nyní nedokáži odhadnout. Mikroregion na základě posudku, který zpracoval znalecký ústav Fakulty stavební ČVUT v Praze, zaslal reklamace realizační firmě Stavební společnost Navrátil a také projekční kanceláři New WORK. Problémy se týkají zavěšení schodiště, vyspadování plochy a odtoku vody z betonové plochy rozhledny (nástupiště na vlastní schodiště dřevěné části rozhledny) a také uložení nosných pilířů a jejich dimenzování. Na základě doporučení v závěru posudku rozhodl také o dočasném uzavření rozhledny. Problémy jsme začali detekovat na podzim roku 2015 a informali o nich stavební společnost. Ta navrhla řešení, se kterými zástupci Mikroregionu nesouhlasili. Proto Mikroregion zadal vypracování již zmíněného púosudku. Prováděcí firma se závěry posudku nesouhlasí a také neuznává jednotlivé body reklamace. V tomto duchu také zaslala dopis, který jsme předali příslušným stavebním odborníkům a podle jejich stanoviska budeme na dopis reagovat. V nejbližší době by měla proběhnout schůzka zástupců stavební společnosti a mikroregionu, abychom probrali možná řešení jednotlivých problémů - reklamací.

2.
Jak to vypadá s rekonstrukcí olšanských nájezdů na R46? (rozsah prací, termíny, opatření).

Situace kolem rekonstrukce MUK D46 je stále stejná. Čekalo se až Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy vypracuje příslušné předpisy nutné pro zadání veřejné zakázky podle aktuálně schváleného zákona o veřejných zakázkách. Podle poslední zprávy by již měla být alespoň veřejná zakázka vypsána. Předpokládá se, že výběrové řízení by mohlo být ukončeno ve druhé polovině roku. Takže doposud není známa dodavatelská firma, ani termíny realizace. Jednou ze zadávacích podmínek by měla být i doba, po kterou bude dálniční most mimo provoz. Snad v zimních měsících by měly být zahájeny přípravné práce a na jaře příštího roku samotná realizace stavby. Snad? Například MÚK D46 u Žešova má zpoždění již více než rok.

 

Milan Elfmark

Jméno a příjmení: 
Pavel Góra