výstavba RD Za humny

Dobrý den

Je naplánovaná výstavba RD v lokalitě Za humny. Dle dřívější informace byla poslední lokalitou pro zástavbu lokalita za farou a to z důvodu kapacity obecní kanalizace.
Je plánována celková rekonstrukce obecní kanalizace (termín, rozsah)?
Jak bude řešen odvod odpadních vod z nové výstavby Za humny?
Jak se zabrání tomu, aby voda při přívalových deštích, tání apod., kdy kanalizace nestíhá odvádět vodu, zaplavovala sklepy (což už se to stalo)?

děkuji za vyjádření

Miloš Kubíček

Výstavba RD v lokalitě Za Humny - kanalizace

 

Dobrý den,

informaci o tom, že lokalita Za farou je poslední lokalitou pro výstavbu RD, jsem nezaznamenal. I vzhledem ke skutečnosti, že v minulém územním plánu obce byly vymezeny další možné lokality (např. lokalita u firmy Mürdter-Dvořák – pokračování lokality Trávníky II). Kapacita kanalizační sítě by měla být dostatečná, pokud jde o odvádění splaškových vod. Srážkové vody budou v nových lokalitách odváděny odděleně a v co největší míře bude využito jejich vsakování či zadržování (viz v loňském roce odvodnění komunikace na Trávníkách nebo komunikace Za humny v roce 2015), podobně i u nových rodinných domů. V žádném případě nechceme neúměrně zahlcovat kanalizační síť v obci.

Pokud se jedná o opravy kanalizační sítě, snažíme se tyto provádět průběžně. V současné době připravujeme celkovou rekonstrukci ČOV. Lokální problémy při přívalových deštích nemůžeme stoprocentně vyloučit. Kanalizační síť se snažíme udržovat, aby její průchodnost byla co nejlepší, např. před čtrnácti byla vyčištěna kanalizace o průměru 300mm na Záhumení. Kanalizaci také průběžně monitorujeme. Pokud jde o průchodnost kanalizace, máme také problémy s přípojkami, jelikož některé značně zasahují do vlastního řadu a tím omezují samotný průtok kanalizací a jsou následně příčinou zanášení kanalizačního řadu. Tyto detaily připojení musíme také postupně upravovat.

Milan Elfmark, starosta

Jméno a příjmení: 
Miloš kubíček