webové stránky

Dobrý den,

zajímalo by mne, kdo je konkrétně zodpovědný za aktualizaci web. stránek. Opožděné zápisy ze zasedání zastupitelstva přes neustálé slibování a zapomínání jsou stálou realitou. Přesto po delším čase se zájemci dočkají. Co mi však na stránkách chybí je aktualizace kapitoly "Projekty". Tzv. připravované projekty jsou již několik let hotové a o skutečně připravovaných projektech se spíše dozvím někde jinde. Nevím, jakou finanční částku obec měsíčně vydává (rád bych ji znal a snad bude v odpovědi uvedena) za udržování obecních web. stránek. Sebelépe udělané stránky, pokud nejsou průběžně aktualizovány, nepůsobí zrovna dobrým dojmem a obci dobrou reklamu nedělají.

Webové stránky obce

Dobrý den,

za webové stránky zodpovídám já, místostarosta obce. Je pravdou, že mnohé informace vyvěšuji na web se zpožděním. Ale není problém zajít na OÚ a do zápisů ze ZO, resp.RO nahlédnout.

Za údržbu webových stran neplatíme, všechny úpravy nebo opravy má obec zcela zdarma. Co se týče připravovaných projektů, které nejsou zveřejněny na webu - většina z nich je okamžitě realizována

a veřejnost vidí jejich plnění v reálu.

 

Jan Spurný, místostarosta

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček