zápisy, parkování

Dobrý den,

v odpovědi M.Kubíčkovi p. místostarosta uvedl, že bude zápisy zastupitelstva včas umísťovat na webové stránky. To se opět neděje. Následující zápisy zastupitelstva (nevím kolik jich do dnešního dne bylo)opět na stránkách nejsou (nebo není). K čemu potom tato rubrika slouží?

Již jednou se řešila situace s vyhrazeným parkováním u nákupního střediska, kde někteří neukáznění občané dlouhodobě parkují se svými vozy. Proč to obecní úřad neřeší průběžně. Někteří pracovníci obecního úřadu kolem parkoviště denně projíždí a neměl by být problém si všimnout těchto parkujících vozidel a zjednat nápravu.

1. Kdo má tuto záležitost z obce na starosti?

2. Proč se taková situace řeší až po upozornění?

3. Jak obec v takovém případě postupuje?

odpověď

 Dobrý den.

Pokud jde o zveřejnění zápisu z jednání Zastupitelstva obce přenechám odpověď panu místostarostovi. Tyto zápisy by měly být zveřejňovány do čtrnácti dnů od jednání Zastupitelstva obce a je chybou pokud tomu tak není.

Pokud se jedná o druhou část Vaší otázky či příspěvku, pokusím se odpovědět sám. Tato rubrika by měla sloužit všem občanům, aby se obraceli na vedení obce s různými náměty, připomínkami, dotazy a přáními. Mělo by z jejich dotazů být zřejmé, co se jim v obci nelíbí, co chtějí změnit, s čím jsou nespokojeni, měli by také přicházet s náměty jak řešit problémy, které dle jejich názoru obec má, jak život v naší obci zlepšit, co se jim líbí a v čem by se mělo pokračovat. Společně bychom se tak měli snažit tvořit náš život v obci příjemným. Domnívám se, že nikdo z nás nemá patent na rozum a nikdo není bez chyb, každý může něco opominout. Ale možná se mýlím a mezi námi jsou jedinci bez chyb a omylů. Já se mezi ně ale neřadím a jsem rád za každou informaci, připomínku a každý námět, který se v této rubrice objeví.  

A nyní k třetí části příspěvku. Děkuji za upozornění a značku s vyhrazeným parkováním ihned odstraníme. Tato značka tam zůstala z doby před rekonstrukcí parkoviště a v současné době tam být nemá. Parkoviště bylo opravené jako veřejné prostranství. Ještě jednou děkuji za upozornění, úplně jsem na to zapomněl. Ihned sjednáme nápravu a značku odstraníme. Věřím, že občané Olšan nebudou tato parkovací místa zneužívat k dloudobému odstavení svého vozidla. Pokud jde o dlouhodobé parkování vozidel, snažíme se řešit situaci vozidel, která jsou nepojízdná či jinak překážejí v dopravě.  Pokud známe majitele vozidla, snažíme se to nejdříve řešit přímo s ním. V opačném případě nebo pokud neuspějeme přímo s majitelem, řešíme problém v součinnosti s policií ČR. Na obecním úřadě není osoba, která by byla přímo pověřená těmito úkoly.


Milan Elfmark

Jméno a příjmení: 
Milan Kubíček